Tillväxtverket

Flera nya projekt i besöksnäringsfrågor

Med stöd från Tillväxtverket kommer tre nya projekt inom turism och besöksnäring att starta. Två av dem har initierats inom det samarbete som sker mellan myndigheter i besöksnäringsfrågor, och ett är en framtidsstudie som kommer att genomföras av Svensk Turism.

Trafikverket är en av 13 myndigheter i Besöksnäringens myndighetsgrupp, som i samverkan med flera andra myndigheter kommer att genomföra en förstudie avseende beräkning av samhällsekonomiska effekter inom turism. Studien ska utreda förutsättningarna för att utveckla modeller och beräkningsmetoder som inkluderar besöksnäringsperspektivet i samhälls- och infrastrukturplanering. Bakgrunden är ett behov av beslutsunderlag och verktyg för offentlig planering och investeringar inom turism och jämförbarhet med andra näringar.

Kartläggning av kunskap

Myndighetsgruppen har även prioriterat utvecklingsområdet kompetensförsörjning, och under första halvåret 2016 genomförs en kompetensbehovsanalys på uppdrag av Tillväxtverket. Analysen inkluderar en kartläggning av den kunskap inom området som finns hos besöksnäringens nyckelaktörer, och ska även leda fram till förslag på insatser för företag i besöksnäringen.

Framtidens besöksnäring

Svensk Turism har beviljats stöd för att genomföra projektet Framtidens besöksnäring – förutsättningar för en ny strategisk position. Projektet kommer fram till augusti 2017 genomföra en studie om besöksnäringens villkor med avseende på de stora och snabba förändringar som skett i näringsliv och samhälle och som väntas ske i framtiden. Studien ska bland annat belysa hur besöksnäringens branschstruktur och koppling till andra näringar har utvecklats och förväntas utvecklas framöver. Arbetet tar sin utgångspunkt i besöksnäringens ”Strategi2020” och ska kunna ligga till grund för utvecklingen av en nationell besöksnäringsstrategi med sikte på 2030.

- Det är mycket positivt att det nu genomförs flera nya projekt kring frågor som beskrivs som angelägna av många aktörer i besöksnäringen och av beslutsfattare. Vi ser framemot att aktivt följa projekten, säger Erika Rosander, koordinator för besöksnäringsfrågor på Tillväxtverket.