Tillväxtverket

Region Örebro län

I Örebro län fokuserar projektet på policyarbete, samordning, idéutveckling, infromation och spridning, samarbete med näringslivet och med Coompanion, Stiftelsen Activa, Arbetsförmedlingen samt Hällefors kommun

/Något om syftet här/

Tre prioriterade områden:


  1. Policyarbete
  2. Samordning, idéutveckling, information och spridning
  3. Samarbete med det privata näringslivet.Coompanion, Stiftelsen Activa, Arbetsförmedlingen samt Hällefors kommun.

Projektet leds av en styrgrupp med deltagare från Region Örebro län,

Samarbetspartners

Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Örebro län, Coompanion och Stiftelsen Activa.

Kontakt

Region Örebro län:  Anders Bro