Tillväxtverket
Lastbil på motorväg.

Transportbidrag till  norra Sverige

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske transportbidraget kan lindra de nackdelar ni har på grund av långa avstånd.

Transportbidraget vänder sig till tillverkningsindustrin i de fyra nordligaste länen.

Transportbidraget i korthet

  • Transportbidrag kan sökas för uttransporter – av hel- och halvfabrikat som har genomgått en betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna.
  • Transportbidrag kan sökas för intransporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå en betydande bearbetning i stödområdet. Endast vissa näringsgrenar är godkända för intransportbidrag.
  • Transporten ska vara längre än 401 km.
  • Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

Datum för ansökan

Ansökan för transporter utförda 1 januari-30 juni ska vara hos Tillväxtverket senast den 30 september samma år.

Ansökan för transporter utförda 1 juli-31 december ska vara hos Tillväxtverket senast 31 mars nästkommande år.

Mer information till dig som vill söka transportbidrag

Se film om transportbidraget  

Filmen belyser vem som kan söka transportbidrag och för vad. Filmen tar också upp syftet med bidraget samt ger kort information om regelverket och hur bidraget har fördelats.

Varför finansierar Tillväxtverket transporter i norra Sverige?

Transportbidraget kan sökas av företag som förädlar produkter i de fyra nordligaste länen. Transportbidraget minskar deras kostnadsnackdelar, och stärker därmed företagens konkurrenskraft. På detta sätt bidrar transportbidraget även till regional utveckling.

Förändring i förordning  i oktober 2015

I juni 2015 förändrade regeringen förordningen om transportbidrag, främst beroende på förändringar i EU:s regelverk. Förändringarna gäller från 1 oktober 2015.

Förändringarna i korthet:

  • Transportbidrag beviljas endast till företag med egen produktionsverksamhet i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands eller Jämtlands län.
  • Transportbidrag kan inte beviljas till företag i ekonomiska svårigheter. Det gäller till exempel företaget under rekonstruktion eller där över hälften av det bokförda egna kapitalet är förbrukat.

Företag som får avdrag i, eller avslag på sin ansökan om transportbidrag kan överklaga beslutet.

Kontakt

Tillväxtverket
Tingsbacka
938 31 Arjeplog

Telefon: 08-681 91 00
E-post: arjeplog@tillvaxtverket.se
Fax: 0961-101 33