Tillväxtverket

Företagsjouren hjälper företag i knipa

Har ditt företag hamnat i finansiella svårigheter? Behöver du hjälp att undvika en konkurs? I vissa regioner finns Företagsjouren.

Företagsjouren vänder sig till företag som har en långsiktig överlevnadsförmåga, men som hamnat i finansiella svårigheter.

Tillväxtverket ger projektmedel till ett antal aktörer, som i sin tur tillhandahåller rådgivningen. År 2016-2017 samarbetar vi med följande aktörer:

Vänd dig direkt till dem om ditt företag behöver stöd och finns i de regionerna.

Kontakt

Kristin Signemark
Tel: 08-681 91 59