Tillväxtverket
Illustration över by i gles- och landsbyg

Regional samordning

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen utarbetat riktlinjerna för länens regionala serviceprogram. Programmen är länens strategier för att behålla och utveckla service i gles- och landsbygder och utgör grunden för prioritering av olika stöd till kommersiell service.

Regionala serviceträffar

Vi arbetar brett med regional samordning kring kommersiell och offentlig service, till exempel genom att skapa mötesplatser för länens handläggare av stöd till kommersiell service och regionalt ansvariga organisationer för servicefrågor.  Det kan även handla om en bredare målgrupp för att sprida erfarenheter från genomförda projekt eller för att inspirera till nya idéer och insatser.

Regionala serviceprogram 2014-2020

För att stödja och stimulera arbetet med kommersiell och offentlig service i Sveriges gles- och landsbygder har ett Regionalt serviceprogram(RSP) tagits fram för respektive län.

De regionala serviceprogrammen är viktiga verktyg för samordning
av insatser och aktörer i arbetet att främja tillgänglighet till kommersiell och offentlig service. Detta för att skapa förutsättningar för människor och företag att vistas, verka och växa i gles- och landsbygder.

Serviceprogrammen ska bygga på en analys av behovet i länen och ska
utformas så att kontinuerlig uppföljning och utvärdering kan utföras
under perioden.

Serviceprogrammen ska samverka med övriga regionala program såsom RUS (regionala utvecklingsstrategier), RTP (Regionala tillväxtprogram) och regionala genomförandestrategier inom Landsbygdsprogrammet.

Länens regionala serviceprogram

Ansvariga organisationer för de regionala serviceprogrammen är:

Länsstyrelsen i Blekinge, Dalarna, Stockholm, Södermanland, Värmland och Västerbotten.

Regionen i Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland/Härjedalen, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Västra Götaland, Västernorrland, Västmanland, Uppsala, Östergötland och Örebro.

Samverkansorganet i Kalmar län(Regionförbundet)

Blekingelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dalarnalänk till annan webbplats
Gotlandlänk till annan webbplats
Gävleborglänk till annan webbplats
Hallandlänk till annan webbplats
Jämtlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Jönköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kalmarlänk till annan webbplats
Kronoberglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Norrbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Stockholmlänk till annan webbplats
Södermanlandlänk till annan webbplats
Uppsalalänk till annan webbplats
Västra Götalandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Västerbottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Västmanlandlänk till annan webbplats
Örebrolänk till annan webbplats
Östergötlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster