Tillväxtverket
Illustration projektidé

Projekt för service­utveckling

Logotyp Jordbruksverket

 Utveckling av lokala servicelösningar

Projektmedel till pilotprojekt för att utveckla den lokala servicen och därmed förbättra livsmiljön och förutsättningarna att verka, bo och vistas i gles- och landsbygder för företag, befolkning och besökare.

Det är Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygdsprogrammet 2014 – 2020 som styr vilka insatser som prioriteras.

Utlysningen av stöd till utveckling av lokala servicelösningar ingår i Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020, inom delåtgärd 16.2 Pilotprojekt och utveckling. Statens Jordbruksverk är förvaltande myndighet för Landsbygdsprogrammet.

Under Beviljade projekt i vänsterspalten finns en lista av de projekt som vi beviljat.

Lokala servicelösningar 2016-2020

Stöd kan beviljas till projekt för att testa och utveckla lösningar för lokal kommersiell service. Detta kan även avse metodutveckling och förstudier.

En ansökan om stöd ska omfatta minst ett av följande serviceslag: dagligvaror, drivmedel, post, apotek, betaltjänster.

Aktuella utlysningar och stöd att söka

Lokala servicelösningar - ta del av resultat från tidigare projekt (2010-2013)