Tillväxtverket
Illustration Servicepunkt

Pilotkommuner

Under 2012-2015 genomfördes en satsning där ett antal kommuner fick möjlighet att arbeta konkret med samordnade servicelösningar.

Utsedda pilotkommuner har arbetat i ett brett perspektiv med attraktiva miljöer för näringslivets utveckling men med service som utgångspunkt. Programmet har fått gott gensvar och mött stort intresse både vad gäller innehåll och arbetsformer.

Genom programmet har nya arbetssätt, samverkansformer och nya servicelösningar testats och utvecklats. Arbetssätt och servicelösningar som fler kommuner kan inspireras och lära av. Genom programmet har samtliga kommuner lagt fokus på att utveckla det strategiska arbetet kopplat till service. Konkret har det resulterat i ett ökat medvetande och ökad kunskap om servicefrågan hos pilotkommunerna. Några kommuner har också tagit fram eller påbörjat arbetet med serviceplaner.

Slutrapport: Pilotkommuner för serviceutveckling

Pilotkommuner

 • Arjeplog
 • Eda
 • Härjedalen
 • Kalmar (Södermöre kommundelsnämnd)
 • Lindesberg
 • Ludvika
 • Munkedal
 • Norsjö/Malå/Skellefteå (tre kommuner i samverkan)
 • Sorsele
 • Sunne
 • Torsby
 • Uppvidinge
 • Ydre

Förutom pilotkommuner ingick fem kommuner som ambassadörer:

 • Kristianstad
 • Linköping
 • Boden
 • Örnsköldsvik
 • Borgholm

Filmer om pilotkommuner för serviceutveckling

Filmerna beskriver hur kommunerna arbetar med samverkan inom servicefrågan på olika sätt.

Lokala servicelösningar - resultat från tidigare projekt

Det krävs engagerade kommuner och delaktighet från kommuninvånare om servicen i glesbygden ska kunna förbättras. Det är en av erfarenheterna från vårt tidigare program Lokala servicelösningar. Programmet pågick mellan 2010-2013 och omfattade totalt 17 miljoner kronor. För att utveckla servicelösningar beviljades medel till 45 projekt i hela Sverige vars resultat har sammanställts. Syftet var att stimulera lokalt anpassade servicelösningar som tar hänsyn till varierande förutsättningar och behov, men också att finna generella metoder som kan fungera i olika delar av landet.

Här kan du ta del av resultatet från programmetlänk till annan webbplats

Engagemang och vilja - Lokala servicelösningar – ökad attraktionskraft i serviceglesa områdenlänk till annan webbplats