Tillväxtverket

Vi lyssnar på regionerna

Varje region är unik. Vi har ett nära samarbete med regionerna för att kunna möta de specifika behoven.

Att arbeta för tillväxt i småföretagstäta Blekinge görs inte på samma sätt som i gruvsamhällen i norra Sverige. Det innebär att regionerna kan behöva olika sorters stöd från oss på Tillväxtverket. För att ta vara på varje regions unika behov har vi utvecklat en arbetsform som vi kallar för strategiskt regionarbete. Under denna rubrik möter vi de regionalt utvecklingsansvariga aktörerna i landets regioner – för strukturerade samtal kring utmaningar och möjligheter för ett effektivt regionalt tillväxtarbete.

Kontakt

Regionchef för Norra Sverige (regionen omfattar länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.)

Patrik Sällström
Telefon: 08-681 92 22

Regionchef för Mellersta Sverige (regionen omfattar länen Östergötland, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg och Stockholm.)

Vivianne Yllenius
Telefon: 08-681 96 07

Regionchef för Södra Sverige (regionen omfattar länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Jönköping, Kalmar, Gotland och Västra Götaland samt interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak)

Stefan Larsson
Telefon: 08-681 95 45

Frågor om regional strategisk samverkan i Södra Sverige besvaras även av

Maria Wellsjö
Telefon: 08-681 96 15