Tillväxtverket

Hållbar stadsutveckling

Framtiden kräver smartare städer. Tillväxtverket arbetar med det på olika sätt.

Myndighetssamarbete för levande och hållbara städer

hållbar stadsutveckling, plattformsdagarna, smarta städer

Vi driver Plattformen för hållbar stadsutveckling tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Tillsammans bidrar vi till ökad samverkan och kunskapsspridning inom hållbar stadsutveckling.

Hållbar Stad

På webbplatsen hallbarstad.se har Plattformen för hållbar stadsutveckling och andra nyckelaktörer inom hållbar stadsutveckling samlat nyheter, evenemang, lärande exempel och finansieringsinformation.

Mer om uppdraget hittar du på boverket.selänk till annan webbplats

Hållbar Stadlänk till annan webbplats

Utveckla svenska städer

Attraktiva miljöer lockar människor och underlättar företagens behov av arbetskraft och kompetens. Vår nya rapport Utveckla svenska städer tar upp hur en ort kan bli motor i en region.

Utveckla svenska städer

Smarta modeller för städer med stöd från regionalfonden

Tillväxtverket är förvaltande myndighet för nio regionalfondsprogram, ett nationellt och åtta regionala. Av den totala budgeten för insatsområdet Koldioxidsnål ekonomi, 2,8 miljarder, har 5 procent öronmärkts till projekt inom hållbar stadsutveckling. Här är några av projekten.

Grön BoStad, Stockholmlänk till annan webbplats

Samlastning i Sege park, Skåne-Blekingelänk till annan webbplats

Lokal attraktionskraft

För kommuner är det viktigt att locka till sig människor och företag, och få dem att vilja stanna. Vi stöttar tio pilotkommuner i arbetet med att systematiskt och långsiktigt stärka attraktionskraften.

Lokal attraktionskraft i tio pilotkommuner

URBACT

URBACT:s mål är att göra det möjligt för städer att arbeta tillsammans och utveckla integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Tillväxtverket fungerar som svensk kontaktpunkt för programmet URBACT III för perioden 2014–2020. Kontaktpunktens uppgift är att vara en nationell spridningspunkt för URBACT-arbetet i Sverige och erbjuda information om och nyheter från URBACT på svenska.

URBACTlänk till annan webbplats

Klimatsynk

Klimatsynk är en plattform för kunskapsutbyte finansierat av EU, Tillväxtverket och Energimyndigheten. På klimatsynk.se hittar du beviljade svenska regionalfondsprojekt inom Tematiskt område 4: Koldioxidsnål ekonomi, tillsammans med projektbeslut och finansieringsdata. Här finns flera projektexempel inom hållbar stadsutveckling.

Klimatsynk.selänk till annan webbplats