Tillväxtverket
En man och kvinna pratar med en arkitektmodell.

Samhälls­planering

När flera sektorer i samhället samverkar för att utveckla en plats så kan företag utvecklas och växa och platsen bli intressant att leva, bo och verka i.

För att stärka näringslivet behövs insatser för att bygga upp ramvillkor och långsiktiga förutsättningar på platserna där företagen verkar. Det är dessa insatser som vår samhällsplanering fokuserar på.

De platsbundna förutsättningarna för att stärka näringslivets konkurrenskraft varierar i olika delar av Sverige och påverkas av en mängd olika faktorer. I storstadsområden, tätortsnära kommuner och vissa delar av glesa landsbygder finns en positiv utveckling när det gäller befolkning, näringsliv och sysselsättning. I andra kommuner och regioner är utvecklingen den omvända. Ungefär hälften av Sveriges 290 kommuner krymper. Merparten av alla kommuner har också en åldrande befolkning. Det påverkar kommunernas och regionernas förmåga att attrahera människor och företag samt möjligheterna att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner.

Vi arbetar med att stödja processer och system som skapar attraktiva platser för näringslivets utveckling, en fungerande infrastruktur, attraktiva boendemiljöer och ett positivt företagsklimat. Genom insatserna ska kunskap utvecklas och aktörer på lokal, regional och nationell nivå ges möjlighet att samverka. Aktörerna ska även ges möjlighet att bedriva strategiskt utvecklingsarbete med fokus på platsernas förutsättningar.

För oss handlar samhällsplanering om att göra det enklare och stärka regioners och kommuners förmågor att strategiskt och utifrån ett helhetsperspektiv på näringslivets behov utveckla platser där företag vill, kan och vågar.

Kommande utlysning

Målgrupp: 39 kommuner i inlandet inom stödområden A

Utlysningen planeras att öppna:

Satsning på smart och hållbar stadsutveckling

Vi driver plattform för hållbar stadsutveckling tillsammans med Boverket, Naturvårdsverket, Trafikverket, Tillväxtverket och Energimyndigheten. Tillsammans bidrar vi till ökad samverkan och kunskapsspridning inom hållbar stadsutveckling. Mer om uppdraget hittar du på boverket.selänk till annan webbplats.

 

Hållbar Stad

På webbplatsen Hållbar Stadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har Plattformen för hållbar stadsutveckling och andra nyckelaktörer inom hållbar stadsutveckling samlat nyheter, evenemang, lärande exempel och finansieringsinformation.