Tillväxtverket

Så används medel för tillväxt i Västernorrland

Landets regioner jobbar dagligen för tillväxt och utveckling. Här kan du ta fram information om hur statliga medel till regionala företagsstöd och projektverksamhet används i Västernorrland, och jämföra med andra län.

Stöden hör hemma inom statens utgiftsområde 19 Regional tillväxt och heter anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslag 1:2 Transportbidrag.

Basinformation om de olika stöden hittar du på sidan Information om stöden i vänstermenyn.

Så fördelades medlen i Västernorrland

Här får du en överblick av hur medlen fördelades i Västernorrland 2015 och 2016.

OBS. Alla stödtyper finns inte i alla län. Ser du ingen stapel så är värdet 0 eller mycket lågt. För exakta belopp - ladda ner Excel-filen under diagrammet.

Mer information om Västernorrland – jämfört med andra län

Här kan du ta fram mer information om hur de statliga medlen använts i Västernorrland för 2015 och 2016, samt jämföra med andra län.

OBS. Alla stödtyper finns inte i alla län. Ser du ingen stapel så är värdet 0 eller mycket lågt. För exakta belopp - ladda ner Excel-filen under diagrammet.

Statistik om Västernorrland

Länens arbete för tillväxt och utveckling se mycket olika ut, beroende på vilka utmaningar man brottas med. Om Västernorrlands specifika förutsättningar kan du läsa under ingången Statistik.

Gå till sida med statistik om Västernorrland

Så vill Västernorrland utvecklas

Ansvarig för det regionala tillväxtarbetet i Västernorrland är Region Västernorrland.

Länets regionala utvecklingsstrategi har följande inriktning:

  • Människan som drivkraft
  • Kompetens som drivkraft
  • Innovationsförmåga som drivkraft
  • Tillgänglighet och infrastruktur som drivkraft