Tillväxtverket

Så används medel för tillväxt i Stockholm

Landets regioner jobbar dagligen för tillväxt och utveckling. Här kan du ta fram information om hur statliga medel till regionala företagsstöd och projektverksamhet används i Stockholm, och jämföra med andra län.

Stöden hör hemma inom statens utgiftsområde 19 Regional tillväxt och heter anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder och anslag 1:2 Transportbidrag.

Basinformation om de olika stöden hittar du på sidan Information om stöden i vänstermenyn.

Så fördelades medlen i Stockholm

Här får du en överblick av hur medlen fördelades i Stockholm 2015 och 2016.

OBS. Alla stödtyper finns inte i alla län. Ser du ingen stapel så är värdet 0 eller mycket lågt. För exakta belopp - ladda ner Excel-filen under diagrammet.

Mer information om Stockholm – jämfört med andra län

Här kan du ta fram mer information om hur de statliga medlen använts i Stockholm för 2015 och 2016, samt jämföra med andra län.

OBS. Alla stödtyper finns inte i alla län. Ser du ingen stapel så är värdet 0 eller mycket lågt. För exakta belopp - ladda ner Excel-filen under diagrammet.

Statistik om Stockholm

Länens arbete för tillväxt och utveckling se mycket olika ut, beroende på vilka utmaningar man brottas med. Om Stockholms specifika förutsättningar kan du läsa under ingången Statistik.

Gå till sida med statistik om Stockholm

Så vill Stockholm utvecklas

Ansvarig för det regionala tillväxtarbetet i Stockholm är Länsstyrelsen i Stockholms län.

Länets regionala utvecklingsstrategi har följande inriktning:

  • Öka uthållig kapacitet och kvalitet inom utbildningen, transporterna och bostadssektorn
  • Utveckla idéer och förnyelseförmåga
  • Säkra värden för framtida behov
  • Vidareutveckla en flerkärnig och tät region
  • Stärk sammanhållningen
  • Frigör livschanser