Tillväxtverket

Regional utveckling

Tillväxtverket arbetar med att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. Vi vill verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder.

Aktuellt

 1. Utveckla Stockholms konkurrens­kraft

  Utlysningen är öppen för ansökningar inom investeringsprioritering 1.2, att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag. Målet är att fler växande och innovativ…

  EU-program Regional utveckling

 2. Utlysning i programmet Småland och Öarna

  Det regionala strukturfondsprogrammet Småland och Öarna planerar att öppna utlysning 2017:2 i början av maj. Utlysningen planeras att vara öppen: 2 maj - 8 september 201…

  Regioner Andra aktörer EU-program Regional utveckling

 3. Utveckla Västsveriges konkurrens­kraft

  Utlysningen omfattar programmets samtliga tre insatsområden, Samverkan inom forskning och innovation, Konkurrenskraftiga små och medelstora företag och Innovation för en…

  EU-program Regional utveckling

 4. Mirakelkur för landsbygden

  Det finns inte ett enskilt mirakelpiller för att stärka landsbygden, dess företag och de människor som bor och verkar där. Det finns inte ens bara en typ av landsbygder.…

  Blogginlägg Regioner EU-program Regional utveckling

 5. Utveckla Skåne och Blekinges konkurrens­­kraft

  I utlysning 2017:2 kommer det vara möjligt att söka stöd inom de fyra insatsområdena Innovation, Koldioxidsnål ekonomi, Bredband/digitalisering och Hållbar stadsutveckli…

  EU-program Regional utveckling

Fyra personer har en dialog med varandra i ett möte.

Vi lyssnar på regionerna

Varje region är unik. Vi har ett nära samarbete med regionerna för att kunna möta de specifika behoven.

Kvinna reparerar fönster.

Stöd till företag

De regionala företagsstöden bidrar till en hållbar regional utveckling. Läs om dessa och övriga stöd till företag här.

Två män och en kvinna går i en industrilokal.

Smart industri i regionerna

Vi har regeringens uppdrag att genomföra nyindustrialiserings­strategin i regionerna under 2016-2018.

Ung kille som sitter på en ung kvinnas axlar.

Service i gles- och landsbygd

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.