Tillväxtverket

Regional utveckling

Tillväxtverket arbetar med att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. Vi vill verka för att utnyttja den tillväxtpotential som finns i allt från glesbygd till storstäder.

Aktuellt

 1. Utveckla service i gles- och landsbygder

  - Tillväxtverket Utveckla service i gles- och landsbygder Utlysning avser projektmedel till pilotprojekt för utveckling av service i Sveriges gles- och…

  Regioner Andra aktörer EU-program Regional utveckling

 2. Nätverket för EU:s strategi för Östersjöregionen

  - Tillväxtverket Den 22 november bjuder Tillväxtverket in till nationellt nätverksmöte för Östersjöstrategin. Anmälan är nu stängd. Mötet innehåller aktuell…

  Regioner Andra aktörer Grön tillväxt Regional utveckling

 3. Framtidens Kristianstad idag

  - Tillväxtverket Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad har lett arbetet med att skapa en framtidsvision för stadsdelen Näsby. Projektet är…

  Insatser Regional utveckling

 4. Utveckla Mellersta Norrlands konkurrens­­kraft

  - Tillväxtverket Utveckla Mellersta Norrlands konkurrens­­kraft Det regionala strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland planerar att öppna utlysning…

  Regioner Andra aktörer EU-program Regional utveckling

 5. Utveckla Mellersta Norrlands konkurrens­­kraft

  - Tillväxtverket Utveckla Mellersta Norrlands konkurrens­­kraft Det regionala strukturfondsprogrammet för Mellersta Norrland planerar att öppna utlysning…

  Regioner Andra aktörer EU-program Regional utveckling

Fyra personer har en dialog med varandra i ett möte.

Vi lyssnar på regionerna

Varje region är unik. Vi har ett nära samarbete med regionerna för att kunna möta de specifika behoven.

Kvinna reparerar fönster.

Stöd till företag

De regionala företagsstöden bidrar till en hållbar regional utveckling. Läs om dessa och övriga stöd till företag här.

Två män och en kvinna går i en industrilokal.

Smart industri i regionerna

Tillväxtverket stödjer regionerna i deras arbete för förnyelse i industrin. Insatserna är en del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

Ung kille som sitter på en ung kvinnas axlar.

Service i gles- och landsbygd

Kommersiell och offentlig service behövs för att skapa miljöer där det är attraktivt att bo, arbeta och driva företag.