Tillväxtverket

Stipendier

Styrelsen för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism har beslutat att inte dela ut några stipendier under 2017.

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism är en aktör som på ett övergripande nationellt plan regelbundet bevakar och informerar om olika frågor som rör utbildning och forskning inom turism.

Under de senaste åren har Stiftelsen valt att främja annan kunskapsbildning som är av betydelse för svensk eller internationell turism istället för att dela ut stipendier.