Tillväxtverket

Stiftelsen för kunskaps­främjande inom turism

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism är en fristående stiftelse vars syfte är att främja utvecklingen av kunskap inom svensk turism.

Tillväxtverket är idag stiftelsens huvudman och utser dess styrelse. Administration och förvaltning av stiftelsen hanteras av Tillväxtverket och Kammarkollegiet.

Bakgrund

Tidigare har stiftelsen varit knuten till Verket för näringslivs­utveckling, Nutek (2006-2009), Turistdelegationen (1995-2005), Styrelsen för Sverigebilden (1993-1995) och Sveriges Turistråd (till och med 1992).

Stiftelsens styrelse

Stiftelsen har en fristående styrelse.

Ordförande

Cecilia Schelin Seidegård, landshövding, Gotlands län

Ledamöter

Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef, Tillväxtverket
Lena Larsson, VD Smålands Turism AB
Robert Pettersson, docent och lektor i turismvetenskap
Magnus Ling, generalsekreterare Svenska turismföreningen
Josefina Syssner, docent och föreståndare för Centrum för Kommunstrategiska Studier vid Linköpings universitet.

Kontakt

Christina Rådelius
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-681 6507