Tillväxtverket

Testundersökningen av svenskars resande

Tillväxtverket har upphandlat statistik om svenskars resande. Svaren tas fram med hjälp av webbpaneler. Tillförlitligheten i webbpanelsundersökningar har ifrågasatts. I år låter vi därför SCB göra en testundersökning parallellt med undersökningen från vår leverantör.

Tillväxtverket vill hitta en lösning som långsiktigt säkerställer tillgången till den här statistiken. Detta är särskilt viktigt för undersökningar om inkvarteringsstatistik och svenskars resande eftersom dessa undersökningar är EU-reglerade.

Resultatet av testundersökningen kommer att utvärderas och ge oss viktig kunskap inför vägvalet 2017, då kontraktet med nuvarande leverantör löper ut.

Målet är att få fram kunskap som gör att vi även i framtiden kan leverera statistik av hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Det här är en åtgärd för att säkerställa detta.

Mer information: Martin Daniels 08-681 66 39