Tillväxtverket

Ta del av "Destinationsuveckling i fokus" via film

Konferensen Destinationsutveckling i fokus den 9 februari 2016 presenterade resultat och slutsatser från projektet Hållbar destinationsutveckling 2012-15.

Deltagarna, beslutsfattare i besöksnäringen, fick möjlighet att under dagen dela erfarenheter och diskutera nästa steg i utvecklingen av svensk besöksnäring.

Välj mellan att se hela konferensen eller enskilda programpunkter.

Använd gärna filmerna i ditt arbete och sprid dem i dina nätverk!