Tillväxtverket

Gemensamma prioriteringar och projekt för myndighetsgrupp

Besöksnäringens myndighetsgrupp, ett samarbete mellan 13 myndigheter under Tillväxtverkets ledning, tar nu nästa steg.

Gruppen beskriver i foldern Besöksnäringens myndighetsgrupp – Tillsammans för en starkare svensk besöksnäring gemensamma mål, utmaningar och utvecklingsområden.

Gruppens arbete ska bidra till:

  • att stärka den svenska besöksnäringens internationella konkurrenskraft
  • att skapa förutsättningar för hållbar tillgänglighet till, från och inom besöksmål och destinationer
  • att skapa förutsättningar för hållbar destinations- och produktutveckling i besöksnäringen.

De gemenesamma prioriteringarna fungerar som stöd för varje myndighets eget arbete. Tre gemensamma pilotprojekt har initierats med tre olika drivande myndigheter och statliga bolag, inom tre angelägna utvecklingsområden:

  • Internationella investeringar i svensk besöksnäring med Business Sweden som drivande,
  • Turismens samhällsekonomiska effekter med Trafikverket som drivande, och
  • Analys av kompetensbehov i besöksnäringen med Tillväxtverket som drivande myndighet.

Gruppen öppnar också upp för fler myndigheter att delta i arbetet fört en stärkt svensk besöksnäring.

Läs mer om samarbetet, myndigheternas olika uppdrag relaterat till turism och besöksnäring och de tre projekten i den nya foldern!

Besöksnäringens myndighetsgrupp – Tillsammans för en starkare svensk besöksnäringlänk till annan webbplats