Tillväxtverket

Möjligheterna att utöva friluftsliv ökar

Fler kommuner arbetar med tillgänglighetsfrågor i natur- och kulturlandskapet Det visar en uppföljning av Sveriges tio mål för friluftspolitik som Naturvårdsverket lämnade in till regeringen i veckan.

Uppföljningen har gjorts tillsammans med bland annat Tillväxtverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Skolverket och Skogsstyrelsen visar att andelen av befolkningen som utövar friluftsliv är fortsatt hög. Det mesta av friluftslivet sker i den tätortsnära naturen.

Viktig uppföljning

Det övergripande målet för friluftslivspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen och utöva friluftsliv. Det här är första gången som Sveriges friluftslivsmål följs upp. Ett syfte med uppföljningen är att redovisa resultat av åtgärdsarbetet samt att ange en utvecklingsriktning för målet till år 2020. Uppföljningen redovisar också viktiga insatser vilka skulle kunna stärka förutsättningarna för friluftsliv i enlighet med de olika friluftslivsmålen. Ytterligare ett syfte, denna första gång uppföljningen genomförs, är att testa i vilken utsträckning målens utformning och preciseringar går att följa upp.

Arbetet fortsätter

Naturvårdsverkets samlade bedömning är att möjligheterna för, tillgängligheten till, och arbetet med, friluftsliv generellt sett ökar och förbättras. Insatserna behöver upprätthållas för fortsatt framgång. Några av de insatser som Tillväxtverket vill arbeta vidare med, som ska leda till en positiv utveckling för målet Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling:

  • Utveckla och kommunicera kunskap i form av statistik, branschanalyser och modeller till stöd för turismföretagens utveckling.
  • Stöd till utvecklingen av destinationer och kluster, tematisk samverkan, produkter och tjänster samt försäljning inom turism.
  • Arbeta för utvecklade transporter och infrastruktur och öka synergierna med andra behov i samhälls- och infrastrukturplaneringen.

Ladda ner rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mer om Sveriges friluftsmållänk till annan webbplats 

För frågor om Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling kontakta:
Therese Lindberg
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se