Tillväxtverket

HDU på väg mot mållinjen

Projektet Hållbar destinationsutveckling, HDU, är på väg mot mållinjen efter fyra intensiva år med givande och krävande arbetsinsatser.

Den sista november slutrapporterade destinationerna till Tillväxtverket som nu håller på att sammanställa resultat och slutsatser inför kommande rapporteringar våren 2016. Det handlar främst om att sprida kunskap om metoder, styrning och lärande exempel till beslutsfattare, utvecklare och utförare i besöksnäringen. Till sin hjälp i sammanställningen av insatser och resultat använder Tillväxtverket en kvalitetssäkringsmodell, EFQM, för att verifiera och skapa tydliga beskrivningar av de processer som har lett till projektets avgörande resultat.

Konferens och sammanfattning

Resultatrapportering sker på projektets lärkonferens den 9 februari 2016 som direktsänds på Tillväxtverkets webbplats. Rapportering sker även i form av en sammanfattning med slutsatser och råd till besöksnäringen i mitten av mars.

Nytt projekt på gång

Parallellt med avslutningen av destinationsprojektet ligger Tillväxtverket i startgroparna för att utlysa ett nytt projekt. Det handlar om en fyraårig satsning på hållbar produktutveckling (HPU) med inriktning mot naturturism.

Vid frågor kontakta ulrika.nisser@tillvaxtverket.se