Tillväxtverket

Aktuellt

Här kan du läsa nyheter om besöksnäringen.

 • 2016-03-30

  Testundersökningen av svenskars resande


  Tillväxtverket har upphandlat statistik om svenskars resande. Svaren tas fram med hjälp av webbpaneler. Tillförlitligheten i webbpanelsundersökningar har ifrågasatts. I år låter vi därför SCB göra en testundersökning parallellt med undersökningen från vår leverantör.
  Läs mer
 • 2016-02-17

  Ta del av "Destinationsuveckling i fokus" via film


  Konferensen Destinationsutveckling i fokus den 9 februari 2016 presenterade resultat och slutsatser från projektet Hållbar destinationsutveckling 2012-15.
  Läs mer
 • 2016-02-15

  Gemensamma prioriteringar och projekt för myndighetsgrupp


  Besöksnäringens myndighetsgrupp, ett samarbete mellan 13 myndigheter under Tillväxtverkets ledning, tar nu nästa steg.
  Läs mer
 • 2015-12-17

  Möjligheterna att utöva friluftsliv ökar


  Fler kommuner arbetar med tillgänglighetsfrågor i natur- och kulturlandskapet Det visar en uppföljning av Sveriges tio mål för friluftspolitik som Naturvårdsverket lämnade in till regeringen i veckan.
  Läs mer
 • 2015-12-16

  HDU på väg mot mållinjen


  Projektet Hållbar destinationsutveckling, HDU, är på väg mot mållinjen efter fyra intensiva år med givande och krävande arbetsinsatser.
  Läs mer
 • 2015-12-16

  Flera nya projekt i besöksnäringsfrågor


  Med stöd från Tillväxtverket kommer tre nya projekt inom turism och besöksnäring att starta. Två av dem har initierats inom det samarbete som sker mellan myndigheter i besöksnäringsfrågor, och ett är en framtidsstudie som kommer att genomföras av Svensk Turism.
  Läs mer
 • 2015-12-16

  Flera nya projekt i besöksnäringsfrågor


  Med stöd från Tillväxtverket kommer tre nya projekt inom turism och besöksnäring att starta. Två av dem har initierats inom det samarbete som sker mellan myndigheter i besöksnäringsfrågor, och ett är en framtidsstudie som kommer att genomföras av Svensk Turism.
  Läs mer
 • 2015-10-21
  Vinnartna av Stora turismpriset 2015.

  WildSweden- vinnare av Stora Turismpriset 2015


  Årets vinnare av Stora Turismpriset är WildSweden, som anordnar guidade turer i den svenska naturen. Priset på 100 000 kronor delades ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism den 20 oktober på Skansen i Stockholm.
  Läs mer