Tillväxtverket

Konferensen Digitaliseringens möjligheter

Den 30 maj till den 1 juni samlades aktörer inom de kulturella och kreativa näringarna för temakonferens i Piteå, ett samarrangemang mellan region Norrbotten och Tillväxtverket. Här kan du ta del av filmklipp från alla programpunkterna.

Årets tema var digitalisering och handlade om hur kulturella och kreativa företag blivit drivande i digital tjänsteutveckling genom digitaliseringens möjligheter.

Några kommentarer från arrangörerna

”I år valde vi att göra ett program där alla kunde delta i alla punkter samtidigt, för att stimulera gemensamma diskussioner och nätverkande. I våra utvärderingar från tidigare år har vi sett att tillgången till nätverk upplevs vara av lika stor betydelse som den kunskap vi kanaliserar.” Klas Rabe, områdesledare för kulturella och kreativa näringar, Tillväxtverket

Vi vill ha ett näringsliv med spets och bredd, attraktiva livsmiljöer där människor är delaktiga – det bidrar kulturella och kreativa näringar till! Att nyttja digitaliseringens möjligheter och att kombinera olika branscher skapar möjligheter för nya idéer att mötas och kan resultera i nya produkter, tjänster och företag.  Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör, Region Norrbotten

Klicka på menysymbolen i det övre vänstra hörnet på filmrutan så kan du välja klipp i spellistan.