Digitaliseringens möjligheter

Nationell konferens - Kulturella och kreativa näringar 2017

Tillväxtverket

Digitaliseringens möjligheter

Nationell konferens - Kulturella och kreativa näringar 2017

-

Fortsätt läsa

Digitalisering­ens möjligheter

En konferensen om hur digitaliseringen möjliggör den kulturella och kreativa sektorns starka tillväxt och om hur sektorns företag driver på digitaliseringen. Tillväxtverket och Region Norrbotten samarrangerar konferensen.

Digitaliseringen har bidragit till en omvandlingsprocess som pågått i decennier. Nya jobb, branscher och innovationer har uppstått och i sin tur gett upphov till bland annat förändrad konsumtion, andra metoder och annat innehåll.

Omvandlingen är extra påtaglig i och runt kulturella och kreativa näringar. Kreatörer har ofta lättrörliga kompetenser och digitala produkter. De kan nå globala marknader och samtidigt driva sin kreativa verksamhet på landsbygden. Kreatörerna kan också tillföra avgörande utveckling för samhällsekonomins omvandling – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Och möjligheterna tycks öka.

Nationell temakonferens

Konferensen är en fortsättning på tidigare års uppskattade nationella temakonferenser om kulturella och kreativa näringar. Detta årliga kunskaps- och nätverkstillfälle, med start 2014, har genomförts i Malmö, Borås och Kalmar. Konferensen arrangeras av Tillväxtverket tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Temat växlar varje år med utgångspunkt i kulturellt och kreativt värdeskapande. 2017 års nationella konferens är ett samarrangemang mellan Region Norrbotten och Tillväxtverket.

Välkommen till Norrbotten och Studio Acusticum i Piteå!

Region Norrbotten och Tillväxtverkets logga.