Tillväxtverket

Kartläggning Stockholms kreativa ekonomi

På uppdrag av Stockholms läns landstings kulturförvaltning har Volante Research kartlagt Stockholms kreativa ekonomi.

Kartläggningen ska bidra till förvaltningens pågående arbete med att ta fram en kulturplan för länet och för länets bredare regionala utvecklingsarbete.

Sammanfattningsvis så visar kartläggningen att den kulturella och kreativa sektorn i Stockholms län 2013:

  • bestod av 60 000 arbetsställen – var femte arbetsställe i länet tillhörde kulturella och kreativa sektorn
  • huserade ca 40 procent av Sveriges kulturella och kreativa företag
  • anställde 84 000 personer, nära hälften av anställda inom sektorn i hela Sverige
  • omsatte 260 miljarder kronor, motsvarande 60 procent av sektorns totala omsättning i Sverige
  • utgjorde 6 procent av BRP, med ett förädlingsvärde på 75,6 miljarder kronor

Studien visar vidare att den kulturella och kreativa sektorn är representerad i hela länet. Bilden bryts också ner till kommuner och till postnummer för att urskilja koncentration. Denna geografiska nedbrytning på antal arbetsställen, omsättning och antal anställda inom den kulturella och kreativa sektorn visar tydligt på en koncentration till de mer centrala delarna av länet.

Studien baseras på statistiska data från SCB. Urvalet av företag bygger på European Cluster Observatorys (ECO) definition av kulturella och kreativa näringar med Tillväxtverkets justeringar för att inkludera modebranschen, som presenterats i rapporten Förutsättningar för kulturella och kreativa företag. Vidare används rapporten som underlag för analys av resultaten i kartläggningen.

Ladda ner rapporten Stockholms kreativa ekonomiPDF