Tillväxtverket

Var finns de kulturella och kreativa företagen?

De kulturella och kreativa företagen är i stor utsträckning koncentrerade till storstadsregionerna, och då särskilt till Stockholm.

Var marknaden finns och hur kunderna ser ut för dessa företag varierar mycket beroende var i landet företagen är verksamma. Det visar en regional analys av 1500 kulturella och kreativa företag som Tillväxtverket har gjort. Företagen utgör en delmängd av de små och medelstora företag som ingår i undersökningen Företagens villkor och verklighet 2014.

Läs mer om resultaten på Fakta och statistik OBS: lägg in ny länk!