Tillväxtverket

Utvärdering av KreaNord

KreaNord är ett nordiskt samarbete kring kreativa näringar och programmet har nu utvärderats inför att det avslutas senare i år.

KreaNord är Nordiska Ministerrådets program för stöd till kreativa näringar och har pågått under 2008-2015. Programmet är nu utvärderat av Kontigo AB som gjort webbenkäter, intervjuer och tagit del av material om KreaNord. Utvärderingen fokuserar framför allt på perioden 2013-2014.

De nordiska medlemsländerna i KreaNord har samarbetat för att hitta gemensam dragkraft för kreativa näringar. Utvärderingen visar att flera av de nordiska länderna anser att samarbetet bidragit till att de utvecklat policys och arbetssätt. Samarbetet inom KreaNord har också resulterat i att kulturella och kreativa näringar lyfts på den politiska agendan. Programmet anses unikt i Europa och har lyfts som föregångare av EU i arbetet med kreativa näringar.

Utvärderingen lyfter även vilken nordisk nytta som arbetet har gett - framför allt gällande KreaNords olika satsningsområden. De fyra stora satsningar som gjorts inom programmet är:

- Aktörsnätverket

- Entreprenörskap i konstnärliga utbildningar

- Finansiellt stöd till projekt

- Investerarplattformen Investors

De två förstnämnda anses speciellt framgångsrika i förhållande till KreaNords uppdrag och de förväntningar som funnits på programmet.

KreaNord avslutas under 2015 och ett nytt nordiskt samarbetsprogram ska drivas av Nordisk Innovation genom det så kallade Fyrtornsprojektet. För det kommande arbetet i det nya programmet rekommenderar utvärderingen en ny arbetsform men att fortsatt använda det upparbetade aktörsnätverket som referensgrupp och arbetsgrupp. Utvärderingen pekar även på vikten av tydligt varumärke, tydlig positionering och tydliga mål och mandat när det gäller gränsöverskridande samarbeten framöver.

Ladda ner utvärderingen på KreaNords hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster