Tillväxtverket
Kvinna kör truck.

Foto: Johnér

Industri­företagen ska bli världsledande

Sverige ska vara världsledande inom innovativ och hållbar industriell produktion. Det är visionen i nyindustrialiseringsstrategin Smart industri. Fokus ligger på digitalisering, hållbarhet, kompetensförsörjning och innovationskraft.

Sveriges små- och medelstora industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Den digitala utvecklingen skapar helt nya förutsättningar för industriföretag att förnya sin produktion och sina affärsmodeller. Många små industriföretag behöver stärka greppet om sin strategiska kompetensförsörjning. Med rätt kompetens i rätt tid ökar möjligheterna till konkurrenskraft och lönsamhet i industriföretagen.

Industrin är central för landets ekonomi och välstånd. Den står för en femtedel av Sveriges ekonomi, 77 procent av det samlade exportvärdet och sysselsätter nära en miljon människor. Fler svenska industriföretag behöver satsa på att arbeta smart och digitalt med hållbarhet i fokus.

Utlysning - Smart industri i regionerna

En utlysning är öppen för aktörer med regionalt utvecklingsansvar som vill söka finansiering för insatser som syftar till att öka konkurrenskraften i industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Sista ansökningsdag är den 30 mars 2017. 
Smart industri i regionerna - genomförande.  

Kompetensförsörjning och digitalisering i fokus

Tillväxtverket arbetar med fem uppdrag som ska bidra till förnyelse, stärkt omställningsförmåga och ökad konkurrenskraft i små och medelstora industriföretag och industrinära tjänsteföretag. Det gör vi genom att främja digitalisering, strategisk kompetensförsörjning och hållbar produktion i små och medelstora industriföretag i hela landet tillsammans med olika partners.

Smart industri i regionernalänk till annan webbplats – Industriföretag i alla delar av landet ska kunna växa, utvecklas och öka sin konkurrenskraft. Industrin är central för tillväxten, men förutsättningarna skiljer sig åt mellan regioner och mellan företag.

Digilyft för industriföretaglänk till annan webbplats – en satsning för att få fler industriföretag och industrinära tjänsteföretag att använda digital teknik.

Samverkan skola och industri – insatser för att öka elevers kunskap och intresse för yrken och arbetsgivare inom industri. Vi ska även bygga relationer för att långsiktigt underlätta industrins kompetensförsörjning inom yrken med arbetskraftsbrist. Mer information kommer.

Strategisk kompetensförsörjning – underlätta och driva på de små industriföretagens arbete med strategisk kompetensförsörjning, bland annat genom checkar för validering och kartläggning. Här är de regionala kompetensplattformarna viktiga. Mer information kommer.

Sprida goda exempel och synliggöra framgångsrika företag skickliga på industriell utveckling för inspiration och lärande. Mer information kommer.

Kontakt

Gunilla Thorstensson
08 - 681 65 87