Tillväxtverket

Arena för livsmedel­

Tillväxtverket har i uppdrag att under perioden 2017-2018 aktivt stödja företag och organisationer i livsmedelssektorn med att etablera en samverkansarena som ska ägas och drivas av branschen själv.

Det finns en stor potential för livsmedelsbranschen i Sverige. Genom att etablera ett samarbetsforum för livsmedelsföretagen, där gränsöverskridande områden som forskning, utveckling och innovation kan hanteras och stärkas gemensamt av branschen i alla led, från produktion till konsumtion och export, skapar vi förutsättningar för en svensk livsmedelssektor i världsklass.

Livsmedelssektorn är Sveriges fjärde största industrigren och det behövs en ökad samverkan mellan branschens aktörer. Motsvarande finns inom andra branscher och är en viktig anledning till framgångarna för exempelvis den svenska stål- och järnindustrin.

Gemensam avsiktsförklaring av företagen

Uppdraget ska genomföras med aktiv medverkan av livsmedelssektorns företag och organisationer. Ett antal företag och organisationer har också under våren 2017 skrivit på en gemensam avsiktsförklaring för att stärka den svenska livsmedelsbranschen. En avsiktsförklaring som inkluderar både en vision för den svenska livsmedelssektorn och vad svensk livsmedelsproduktion kan åstadkomma.

Arenan är en del av livsmedelsstrategin

Etablerandet av en gemensam arena för branschen är en del av livsmedelsstrategin. Fokus är att skapa ökad konkurrenskraft, stärkt lönsamhet och ökad hållbar produktion inom hela livsmedelskedjan, från produktionen av råvaror från jorden, havet och skogen till livsmedelsindustri, export, handel, konsument, offentliga sektorns konsumtion, restaurang och måltidupplevelser. Strategin ska ses som en plattform utifrån vilken livsmedelspolitiken ska utformas fram till 2030 och anger förutsättningarna för det fortsatta långsiktiga arbetet för en konkurrenskraftig livsmedelskedja. Den 20 juni 2017 beslutade riksdagen att anta livsmedelsstrategin.

En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landetlänk till annan webbplats

Kontakt

Anna Wikström, projektledare

Telefon: 070-5731609