Tillväxtverket

Näringar i förändring

Företag inom besöksnäringen och kulturdrivna företag förnyar näringslivet. Många små industriföretag och industrinära tjänsteföretag är i stort behov av omställning eller förnyelse. Vi driver på och underlättar förnyelse i olika näringar.

Aktuellt

 1. Smart industri i regionerna - genomförande

  Arbetar ni inom en organisation med regionalt utvecklingsansvar? Då kan ni söka finansiering för insatser som syftar till att öka konkurrenskraften i industriföretag och…

  Utlysning Regioner Kompetens Regional utveckling Näringar i förändring Digitalisering

 2. Creative Powers ger Europa hopp

  Det är dystra tider och mycket tal om stagnation i Europa och bakåtsträvande på andra sidan Atlanten i fråga om att ställa om till ett hållbart samhälle. Det är i de tid…

  Regioner Andra aktörer Kultur Regional utveckling Näringar i förändring

 3. Hur skapar vi den optimala platsen?

  Det finns platser i Sverige där kommersiell service inte fungerar på ett bra sätt och det berör oss. Emotionellt, men också genom avsaknad av kunskap. Vi vill gärna dela…

  Blogginlägg Företag Regioner Andra aktörer Regional utveckling Näringar i förändring

 4. Tillsammans för en starkare besöksnäring

  Besöksnäringens myndighetsgrupp arbetar tillsammans för att stärka besöksnäringen, under ledning av Tillväxtverket som har ett nationellt samordningsansvar inom turism.…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Turism Näringar i förändring

 5. Cleantech och kreativa näringar i samspel

  Solander Science Park drevs som EU-projekt mellan 2008 och 2013 med syftet att etablera ett centrum för bioraffinaderiteknik i Piteå och stärka den hållbara drivmedelsfö…

  Insatser Företag Regioner Grön tillväxt Näringar i förändring

Person som sätter upp sitt tält i skärgården.

Hållbar produktutveckling HPU

Sju regioner och ett kommunkluster deltar i Tillväxtverkets satsning på besöksnäringen med fokus på natur- och kulturturism.

Två kreativa kvinnliga företagare tittar på skisser.

Kreativ skapande i företagsform

Vi bidrar till hållbara förutsättningar för kulturella och kreativa företag och till att öppna dörrar för människor med dessa kompetenser.

Två kvinnor arbetar kreativt tillsammans.

Statistik kulturella näringar

Nästan vart tredje av de små och medelstora kulturella och kreativa företagen exporterar.

Två turister (äldre man och kvinna) tar en selfie.

Statistik om turism

Här hittar du bland annat statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare samt ekonomi och sysselsättning.