Tillväxtverket

Näringar i förändring

Företag inom besöksnäringen och kulturdrivna företag förnyar näringslivet. Många små industriföretag och industrinära tjänsteföretag är i stort behov av omställning och förnyelse. Vi driver på och underlättar förnyelse i olika näringar.

Aktuellt

 1. Så möter vi konkurrensen om världens turister

  Sverige har massor av fina besöksmål och upplevelser att erbjuda, både i våra storslagna natur- och kulturbygder och i storstäderna. Och turismen fortsätter att öka i Sv…

  Blogginlägg Företag Regioner Statistik Turism Näringar i förändring

 2. Smart industri i regionerna - genomförande

  Arbetar ni inom en organisation med regionalt utvecklingsansvar? Då kan ni söka finansiering för insatser som syftar till att öka konkurrenskraften i industriföretag och…

  Utlysning Regioner Kompetens Regional utveckling Näringar i förändring Digitalisering

 3. Creative Powers ger Europa hopp

  Det är dystra tider och mycket tal om stagnation i Europa och bakåtsträvande på andra sidan Atlanten i fråga om att ställa om till ett hållbart samhälle. Det är i de tid…

  Blogginlägg Regioner Andra aktörer Kultur Regional utveckling Näringar i förändring

 4. Hur skapar vi den optimala platsen?

  Det finns platser i Sverige där kommersiell service inte fungerar på ett bra sätt och det berör oss. Emotionellt, men också genom avsaknad av kunskap. Vi vill gärna dela…

  Blogginlägg Företag Regioner Andra aktörer Regional utveckling Näringar i förändring

 5. Tillsammans för en starkare besöksnäring

  Besöksnäringens myndighetsgrupp arbetar tillsammans för att stärka besöksnäringen, under ledning av Tillväxtverket som har ett nationellt samordningsansvar inom turism.…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Turism Näringar i förändring

Person som sätter upp sitt tält i skärgården.

Hållbar produktutveckling HPU

Sju regioner och ett kommunkluster deltar i Tillväxtverkets satsning på besöksnäringen med fokus på natur- och kulturturism.

Två kreativa kvinnliga företagare tittar på skisser.

Kreativ skapande i företagsform

Vi bidrar till hållbara förutsättningar för kulturella och kreativa företag och till att öppna dörrar för människor med dessa kompetenser.

Två kvinnor arbetar kreativt tillsammans.

Statistik kulturella näringar

Nästan vart tredje av de små och medelstora kulturella och kreativa företagen exporterar.

Två turister (äldre man och kvinna) tar en selfie.

Statistik om turism

Här hittar du bland annat statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare samt ekonomi och sysselsättning.