Tillväxtverket

Näringar i förändring

Företag inom besöksnäringen och kulturdrivna företag förnyar näringslivet. Många små industriföretag och industrinära tjänsteföretag är i stort behov av omställning och förnyelse. Vi driver på och underlättar förnyelse i olika näringar.

Aktuellt

 1. Save the date: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

  - Tillväxtverket Det vill vi gärna diskutera i Luleå den 31 januari. Då äger den tredje nationella konferensen rum inom smart specialisering och denna…

  Evenemang Regioner Andra aktörer EU Kompetens Näringar i förändring

 2. Gävleborg vill veta mer om osynlig geografi för att växa

  - Tillväxtverket Olika orter har olika dragningskraft, där större orter ofta ses som tillväxtmotorer. Men hur väl stämmer detta överens med verkligheten…

  Insatser Regioner Andra aktörer Regional utveckling Näringar i förändring

 3. Vägar, omvägar och återvänds­gränder i utbildnings­systemet

  - Tillväxtverket Vägar, omvägar och återvänds­gränder i utbildnings­systemet Sverige har en generellt sett välutbildad befolkning, men trots det problem…

  Publikation Kompetens Näringar i förändring

 4. Tillsammans för en starkare besöksnäring

  - Tillväxtverket Tillsammans för en starkare besöksnäring Besöksnäringens myndighetsgrupp arbetar tillsammans för att stärka besöksnäringen, under ledning…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Turism Näringar i förändring

 5. Cleantech och kreativa näringar i samspel

  - Tillväxtverket Cleantech och kreativa näringar i samspel Solander Science Park drevs som EU-projekt mellan 2008 och 2013 med syftet att etablera ett…

  Insatser Företag Regioner Grön tillväxt Näringar i förändring

Person som sätter upp sitt tält i skärgården.

Hållbar produktutveckling HPU

Sju regioner och ett kommunkluster deltar i Tillväxtverkets satsning på besöksnäringen med fokus på natur- och kulturturism.

En kvinna och en man arbetar i en industrilokal.

Smart industri

Här lyfter vi fram inspirerande exempel på utveckling och förnyelse i industriföretag.

Två kvinnor arbetar kreativt tillsammans.

Statistik kulturella näringar

Nästan vart tredje av de små och medelstora kulturella och kreativa företagen exporterar.

Två turister (äldre man och kvinna) tar en selfie.

Statistik om turism

Här hittar du bland annat statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare samt ekonomi och sysselsättning.