Tillväxtverket

Främja företagande bland nyanlända

Åtta projekt får fortsatt finansiering för att främja företagande bland nyanlända i 17 län och regioner. Projekten kommer att inriktas på företagsfrämjande insatser

Samtliga åtta projekt har deltagit i Tillväxtverkets tidigare insats Snabbspår för nyanlända företagare.

Här är projekten som får finansiering

SweCom- Insamlingsstiftelsen IFS Rådgivningscentrum.

Lanserar SweCom-plattformen The Swedish Compass for New Companies, en portal som underlättar för nyanlända som vill starta företag.

Projektet drivs i Dalarna, Gävleborg, Halland, Stockholm, Södermanland, Värmland, Västra Götaland och Örebro.

Kontaktperson: Maroun Aoun maroun@ifs.a.se

Snabbspår Norr för entreprenörer - Almi Företagspartner Nord

Företagarskola på lätt svenska för att öka kunskapen, inspirera och nätverka kring ämnet Att driva företag i Sverige.

Projektet drivs i Västerbotten och Norrbotten.

Kontaktperson: Malin Nilsson Correia malin.nilsson.correia@almi.se

Business Navigation in Sweden 2.0 - Internationella kvinnoföreningen, LRC för kvinnor i Malmö

Nyanlända kvinnor som vill starta företag får tillgång till redskap för att kunna navigera mot att bli företagare.

Projektet drivs i Skåne.

Kontaktpersoner: Ann Sandström ann.sandstrom@ikf.se

Företagsaccelerator för nyanlända entreprenörer i Stockholm - ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland.


Genom projektet stärks kunskapen om företagande och nya nätverk hos nyanlända som vill starta och driva företag i Sverige och ger fortsatt stöd till de nyanlända som faktiskt startat företag i det tidigare snabbspårsprojektet.

Projektet drivs i Stockholms län.

Kontaktperson: Pernilla Conley-Pettersson pernilla.conley-pettersson@almi.se

Underlätta för Nyanlända att starta företag i Sverige II- Stiftelsen Svenska Jobs and Society/Nyföretagarcentrum

Information och rådgivning på engelska gentemot målgruppen.

Projektet drivs i Gävleborg, Jämtland, Jönköping, Skåne, Stockholm, Södermanland, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, och Östergötland.

Kontaktperson: Harry Goldman harry.goldman@nyforetagarcentrum.se

Snabbspår Nyanlänt Företagande 2.0 - Företagarna/ Nyanlänt Företagande AB

Kursverksamhet, handledning, studiebesök och möte med förebilder.

Projektet drivs i kommuner i Dalarna, Stockholm, Södermanland och Västmanland.

Kontaktperson: Ove Jansson ove.jansson@foretagarna.se

Underlätta nyanländas företagsamhet genom egenanställning - Coompanion Kooperativ utveckling Skåne Ekonomisk Förening

Projektet ska göra det lättare för nyanlända som vill driva egen verksamhet att snabbt komma igång med hjälp av så kallad egenanställning.

Projektet drivs i Skåne.

Kontaktperson: Olof Eriksson olof.eriksson@coompanion.se

Mentorprogram för att starta företag för nyanlända - NFC Service AB i Västra Götaland

Mentorprogram för nyanlända som vill starta företag som drivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Projektet drivs i Västra Götaland.

Kontaktperson: Goran Rajkovic goran.rajkovic@gbgnfc.se

Rapporten Nyanlända och företagandelänk till annan webbplats

Tillväxtverkets insatser för nyanländas företagandelänk till annan webbplats

Kontakt

Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef Entreprenörskap helena.brehnfors@tillvaxtverket.se

Lejla Babajic Löfgren projektledare Främja nyanländas företagande

lejla.babajic.lofgren@tillvaxtverket.se