Tillväxtverket
Fyra kvinnor arbetar kreativt tillsammans.

Pilotprojekt

Här hittar du information om de pilotprojekt som fått finansiering av Tillväxtverket.

Sju projekt har fått pengar för att arbeta inom ett eller flera av följande områden:

  • Ledarskapsutveckling
  • Innovativ kommunikation
  • Sammanställd och könsuppdelad statistik
  • Samverkansformer med näringslivet alternativt interregionalt
  • Normkritisk metod

Projekten ska utveckla metoder, arbetssätt eller förutsättningar så att län och regioner kan arbeta med företagande och regional tillväxt på lika villkor oavsett kön, etnicitet, ålder och bransch.

Här hittar du mer information om pilotprojekten i de olika regionerna:

DalarnaPDF

Hudiksvalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen StockholmPDF

Länsstyrelsen Västernorrlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Region Värmland och Länsstyrelsen Värmlandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan myndigheter och företagsfrämjare ta vara på alla idéer och kompetenser oavsett branscher, kön, ålder och bakgrund? I den här filmen berättar vi och några regioner om hur vi arbetar med frågan.