Tillväxtverket

Mångfald

Ett öppet näringsliv har en mångfald av företagare i olika branscher och olika företagsformer, vilket bidrar till stärkt innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Aktuellt

 1. Starkare tillsammans

  - Tillväxtverket Arbetsintegrerande sociala företags nätverkande och modeller Den här rapporten visar betydelsen av en hållbar affärsidé, och en lång etableringstid…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Mångfald

 2. Risskal förnyar elen i Kambodja

  - Tillväxtverket Risskal skulle kunna ersätta en tredjedel av Kambodjas totala elproduktion som idag till största delen sker med kol. Ett svenskt företag…

  Insatser Andra aktörer Grön tillväxt Mångfald

 3. Går sociala entreprenörer vilse i stöd-djungeln?

  - Tillväxtverket Den 23 novemeber presetenterades rapporten Vilse i stöd-djungeln? - Sociala entreprenörers behov av rådgivning och finansiering vid ett…

  Evenemang Företag Regioner Andra aktörer Mångfald

 4. Vilse i stöd-djungeln?

  - Tillväxtverket Sociala entreprenörers behov av rådgivning och finansiering Vill du veta mer om sociala företag och hur företagsfrämjare kan stötta dem…

  Publikation Företag Regioner Andra aktörer Mångfald

 5. Snabbspår för nyanlända i Nyköping

  - Tillväxtverket Snabbspår för nyanlända i Nyköping Snabbspår för nyanlända företagare i Sörmland har gett affärsidéer och långt framskridna planer på…

  Insatser Regioner Andra aktörer Mångfald Starta företag

Två personer som arbetar tillsammans i ett bageri.

Checkar för sociala företag

Sociala företag skapar möjligheter till arbete för personer som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa.

Två kvinnor som sitter i en soffa och pratar.

Nyanlända och företagande

Tillväxtverket arbetar för att underlätta för asylsökande och nyanlända att starta företag i Sverige.

Övre delen av sofisam.se

Sofisam

Webbplatsen ska vara ett stöd för de som vill starta eller driver arbetsintegrerade sociala företag.

Fyra kvinnor arbetar kreativt tillsammans.

Strategi för lika villkor

Sju finansierade projekt utvecklar arbetssätt så att län och regioner kan arbeta med företagande och regional tillväxt på lika villkor.