Tillväxtverket
Man med utländsk bakgrund jobbar utomhus med parkarbete.

Foto: Scandinav

Enklare vägar till jobb och kompetens

Tillväxtverket genomför en satsning för att främja modeller/metoder för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Modellerna som utvecklas ska leda till att det blir lättare för företag att få tillgång till rätt kompetens. Det handlar om såväl enkla som kvalificerade arbetsuppgifter under kortare eller längre tid. På så vis får fler möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

Modellerna kan bland annat innehålla insatser som inventering av arbetsuppgifter, validering, utbildning och matchning men också former för anställning som underlättar för arbetsgivare att ta in ny arbetskraft.

De projekt eller uppdrag som genomförs har ett etablerat samarbete med såväl näringslivet som Arbetsförmedlingen. 

Vill du veta mer om projekten?

Den 18 april stängde utlysningen. Läs mer om de projekt som beviljats medel.

Vad är enkla jobb?

Enkla jobb definieras med att arbetsgivaren har låga krav på utbildning. Men alla jobb ställer sina krav på den anställde. Krav som kan handla om kunskap, erfarenhet men också personliga egenskaper. Oavsett arbetets innehåll är det viktigt för både arbetsgivare och anställd med rätt person på rätt plats.

Kontakt