Tillväxtverket
Kvinna arbetar inom industrin.

Arbeta strategiskt med kompetens

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är viktig för sysselsättning och konkurrenskraft. Svensk industri står inför utmaningar inom kompetensförsörjning. För att industriföretag ska stå starka i framtiden behöver de arbeta systematiskt och strategiskt med sin kompetens.

Vad kan industriföretag få hjälp med?

Tillväxtverket har uppdraget att stimulera små industriföretag att arbeta med sin kompetensförsörjning, kopplat till regeringens nyindustrialiseringsstrategi. Små industriföretag (10-99 anställda) kan under 2017-2018 få hjälp med att påbörja ett systematisk och strategiskt arbete med sin kompetensförsörjning. En utlysning öppnar i april 2017 i sju pilotlän.

Uppdraget genomförs i nära samarbete med bland annat regionalt utvecklingsansvariga i länen, industrins företrädare, ESF-rådet, Valideringsdelegationen med flera.

Kopplat till Smart industri

Tillväxtverket bidrar till förnyelse i industrin. Tillsammans med regionerna fokuserar vi på två stora utmaningar för svensk industri: att ta vara på digitaliseringens möjligheter och att öka tillgången till rätt kompetens. Strategisk kompetensförsörjning är en del av Smart industri, regeringens nyindustrialiseringsstrategi.

Tillväxtverkets insatser inom Smart industri.länk till annan webbplats

Kontakt

Minna Rydgård
Tel: 08 - 681 93 79