Tillväxtverket

Kompetensförsörjning

Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Näringslivet behöver rätt kompetens för att vara konkurrenskraftigt.Våra insatser syftar till ökad kunskap som stöd för förändring.

Aktuellt

 1. Artikel Snabbspår för nyanlända företagare - Nyföretagarcentrum Göteborg

  - Tillväxtverket Nyföretagarcentrum i Göteborg satsade på ett mentorsprojekt där nyanlända fick stöd och möjlighet att bredda sina nätverk via mentorer…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Medarbetare Internationalisering Kompetens Mångfald Regional utveckling Starta företag

 2. Digitalisering i industrin – det händer nu!

  Digitalisering i industrin – det händer nu! - Tillväxtverket Det är mycket som händer inom digitaliseringen av industrin. Häng på om du vill att ditt företag…

  Blogginlägg Företag Regioner Företagande Kompetens

 3. Snabbare integration genom företagande och sysselsättning

  I rapporten följer vi de 28 pilotprojekt som finansierades av Tillväxtverket för att ta fram förstudier och pilotprojket för snabbare integration. Rapporten…

  Publikation Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Mångfald

 4. Vägar, omvägar och återvändsgränder i utbildnings­systemet

  - Tillväxtverket Vägar, omvägar och återvändsgränder i utbildnings­systemet Sverige har en generellt sett välutbildad befolkning, men trots det problem…

  Publikation Kompetens Näringar i förändring

 5. Ta fram och sprid information om utveckling av lokal service

  Ta fram och sprid information om utveckling av lokal service Tillväxtverket utlyser 5 miljoner till spridning av information om goda exempel på utveckling…

  Utlysning Företag Regioner Andra aktörer Företagande Kompetens Regional utveckling

Två män jobbar i en industrilokal.

Samverkan skola och industri

Sveriges industri är i behov av kompetens. Industrin behöver rätt kompetens för att stå stark på en internationell marknad.

Kvinna arbetar i industrilokal.

Arbeta strategiskt med kompetens

För att industriföretag ska stå starka i framtiden behöver de arbeta systematiskt och strategiskt med sin kompetens.

Man och kvinna sitter på en uteservering på ett café.

Samverkan näringsliv och högre utbildning

Vi arbetar för mer samverkan inom kompetensförsörjning och för att högskoleutbildningar bättre ska matcha näringslivets behov.

Man med utländsk bakgrund arbetar med parkarbete.

Enklare vägar till jobb

Vi genomför en satsning för att skapa enkla jobb och enklare vägar till jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa.