Tillväxtverket
Männskor pratar inne i ett konferensrum.

Foto: Maskot

Regionala exportcenter

Det ska vara enkelt för företag som vill göra affärer med andra länder att hitta rätt stöd, från rätt aktör, i rätt tid.

Goda förutsättningar för internationalisering bidrar till långsiktig konkurrenskraft och utveckling i näringslivet. Genom att exportfrämjande organisationer samarbetar i regionala exportcenter runt om i Sverige blir det lättare för företag att hitta rätt stöd, i rätt tid. Uppdraget att inrätta regionala exportcenter är en av åtgärderna i regeringens exportstrategi.

Regionala exportcenter i sex regioner

I dagsläget finns regionala exportcenter i Dalarna, Kronoberg, Skåne, Västerbotten, Västra Götaland och Östergötland. Arbetet påbörjades 2016 och fortsätter under 2017.

Utformningen av exportcentren utgår från regionens förutsättningar vilket betyder att det kan se lite olika ut i olika regioner. Det övergripande målet är att företag får kontakt med rätt person, i rätt organisation, med sin fråga, inom 24 timmar.

Tillväxtverkets roll

Tillväxtverket arbetar med att förbereda Sveriges företag och regioner för internationalisering. Vår roll är att samordna inrättandet av regionala exportcenter. Tillsammans med nationella och regionala aktörer arbetar vi för att göra det lättare för företag att få rätt stöd, direkt. På det sättet förbättrar vi möjligheterna för företag att växa och stärker Sverige.

Arbetet sker i samarbete med regionalt utvecklingsansvariga och flera offentligt finansierade aktörer, bland andra:

  • Almi Företagspartner
  • Business Sweden
  • Enterprise Europe Network
  • Exportkreditnämnden

Kontakt

Arbetar du med regional utveckling och vill etablera ett regionalt exportcenter? Kontakta oss så berättar vi mer.

Conny Lemon
Telefon: 08 – 681 92 06

Kontakta exportrådgivare i din region

verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns samlad information om export och import och kontaktuppgifter till rådgivare och organisationer i din region.