Tillväxtverket

Tävlings­deltagare

Två projekt från Sverige får chansen att tävla i EU-tävlingen för företagsfrämjande (European Enterprise Promotion Awards).

De två initiativen är STAR som handlar om att identifiera och utveckla sociala innovationer som både är socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara, och Tillväxtmotor, som utvecklar småföretag med hjälp av extern kompetens som gör att de växer både vad gäller ekonomisk omsättning och antal anställda.

STAR (Social Innovation och Tillväxt för Alla i Regionen) – Universitet som resurs för socialt företagande

STAR startades 2013 av GU Ventures i Göteborg med stöd från Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet. Projektet syftar till att identifiera och kommersialisera sociala och klimatmässigt hållbara innovationer.

Hittills har projektet medverkat till att andelen sociala innovationer ökat upp till 20 procent av de totala antalet innovationer som kommer in till GU Ventures.

STAR drivs med stöd från bland annat EU.

Kontaktperson: Sofi Ström

Mer information om projektet STAR länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Tillväxtmotor

Sedan starten 2015 har projektet Tillväxtmotor i Värmland gett resultat i form av ökad omsättning och fler anställda för de 20 företag som deltagit. I snitt har företagen ökat sin omsättning med nära 30 procent, sin lönsamhet med 272 procent och skapat 33 nya jobb.

Metoden handlar om att fokusera på företagets individuella behov av utveckling och att ta in expertis från hela Sverige. Jämställdhet är också en bärande faktor i projektet. Av de fyra externa coacher som varje företag får är alltid två kvinnor och två män.

Tillväxtmotor drivs med stöd från bland annat EU.

Kontaktperson: Anette Rhudin

www.tillvaxtmotor.nulänk till annan webbplats

Tävlar mot andra

De två projekten kommer nu att tävla mot andra EU-länders initiativ. Tävlingen går ut på att lyfta fram goda exempel från hela EU som kan inspirera andra. Kriterier för bedömningen är nyskapande, genomförbarhet, påverkan på den lokala ekonomin och förbättrade relationer mellan lokala parter samt att initiativet ska vara möjligt att genomföra någon annanstans.

I september blir det klart om de svenska bidragen går till final. En företrädare för vart och ett av de svenska projekten kommer oavsett hur det går att få möjlighet att delta på prisutdelningen, som sker i Estlands huvudstad Tallinn den 23 november under det estniska ordförandeskapet i EU.

Inget penningpris delas ut till projekten. Priset består i stället av att få en möjlighet att nätverka med andra i hela EU, som arbetar med liknande initiativ.

Tillväxtverket koordinerar den svenska uttagningen, som är en del i EU-samarbetet för att främja företagandet i Europa.

Jury

  • Thomas Arctaedius, Ayond AB
  • Monika Jönsson, Region Dalarna
  • Regina Summer, Tillväxtverket
  • Magnus Aronsson, ESBRI (ordförande i juryn)