Tillväxtverket

Internationalisering

Sveriges företag behöver i högre utsträckning vara delaktiga i den globala ekonomin för att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig ekonomi med ett livskraftigt näringsliv.

Aktuellt

 1. Digital kompetens i styrelse och ledning

  Stöttar ni små företag i deras affärsutveckling? Ser ni möjligheterna och vikten av digitalisering för företags internationalisering? Då kan ni ansöka…

  Utlysning Regioner Andra aktörer Företagande Internationalisering Kompetens Digitalisering

 2. Varumärken, design och patent i internationella affärer

  Hur använder jag varumärken, design och patent för att utveckla mitt företag internationellt? Vad är viktigt att tänka på? Hur gör jag rätt från början…

  Evenemang Företag Företagande Internationalisering

 3. Hubb stöttar nyanlända entreprenörer

  Entreprenörshubben i Nacka är ett av 22 projekt i en nationell satsning som ska hjälpa nyanlända att komma igång med sitt företagande. 60 personer fick…

  Vägledning Företag Regioner Andra aktörer Internationalisering Kompetens Mångfald Starta företag

 4. Den affärsjuridiska tillväxtresan

  Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler företag kan internationaliseras. Betydelsen av affärsjuridik för de små tillväxtföretagen…

  Publikation Företag Internationalisering Kompetens

 5. Att se styrelsen som en resurs för affärsutveckling

  Uppföljning och utvärdering av satsningen för Strategiskt styrelsearbete 2015-2016 . Under 2016 avslutade Tillväxtverket en satsning med 8 projekt för…

  Publikation Andra aktörer Internationalisering Kompetens

Hand som pekar på en världskarta.

Globaliseringens möjligheter

Tillväxtverket bidrar till att förbereda Sveriges företag och regioner för den internationella marknaden.

Människor som har möte i ett konferensrum.

Regionala exportcenter

Regionala exportcenter - ett samarbete för att underlätta företags internationalisering.

Övre delen av een.se

Information om export och import

På verksamt.se finns samlad information om export och import, inspiration och vägledning.

Företagare diskuterar kring ett arbetsbord.

Statistik om internationalisering

Fakta om export och internationalisering från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet.