Tillväxtverket

Internationalisering

Sveriges företag behöver i högre utsträckning vara delaktiga i den globala ekonomin för att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig ekonomi med ett livskraftigt näringsliv.

Aktuellt

 1. Kultur på export

  Är du engagerad i svensk kulturexport inom litteratur och dramatik, scenkonst eller bild- och formkonst? Behöver du stöd för att kunna delta vid branschspecifika interna…

  Evenemang Regioner Andra aktörer Medarbetare Internationalisering Kultur

 2. Klara, färdiga, international­isera!

  Så kan svenska företag få hjälp att ta sig ut på en internationell marknad. Tillväxtverket initierade och drev en insats under 2014 och 2015 för att höja kompetensen och…

  Publikation Andra aktörer Företagande Internationalisering

 3. Miljöteknik till nya marknader

  Programmet Demo Miljö finansierar internationell tekniköverföring mellan små och medelstora företag och lokala köpare. Projekt kan genomföras i följande 14 länder: Afrik…

  Utlysning Företag Andra aktörer Grön tillväxt Internationalisering

 4. Satsa på utlandet - hur har andra gjort?

  Vill du veta hur andra företagare har gjort för att lyckas med sin utlandssatsning? Se filmer och läs intervjuer för att få inspiration och tips. Lär dig mer genom andra…

  Tjänst Företag Internationalisering

 5. En dörr in

  I Sveriges exportstrategi har regeringen identifierat både utmaningar och förslag på åtgärder för att stärka svensk export. En av de åtgärderna handlar om att skapa en d…

  Blogginlägg Företag Andra aktörer Internationalisering Digitalisering

Hand som pekar på en världskarta.

Globaliseringens möjligheter

Globaliseringen innebär stora möjligheter för små och medelstora företag och för Sveriges regioner att utvecklas.

Människor som har möte i ett konferensrum.

Hitta rätt exportstöd i din region

Regionala exportcenter – för att underlätta din internationaliseringsprocess.

Två affärskvinnor samtalar.

Affärsutvecklingscheckar till företag

Affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att söka stöd inför internationalisering.

Övre delen av een.se

Göra affärer med andra länder

Vill du göra affärer med andra länder? Här får du hjälp att hitta rådgivare, överblick över marknader och inspiration av företagare.