Tillväxtverket

Internationalisering

Sveriges företag behöver i högre utsträckning vara delaktiga i den globala ekonomin för att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig ekonomi med ett livskraftigt näringsliv.

Aktuellt

 1. Pegin XL ska öka exporten från Norrbotten

  I Pegin XL ska små och medelstora företag i Norrbotten få stöttning att våga sig ut på export och bli internationellt framgångsrika. – Här finns definitivt…

  Projekt Regioner EU Internationalisering

 2. Globala ekonomiska utsikter 2018

  Den globala ekonomin utvecklas väl och vi har fått en stark start i början på året. Vad behöver vi hålla koll på 2018? Har vi fokus på rätt saker? Välkommen…

  Evenemang Regioner Andra aktörer Internationalisering

 3. Boost Asia

  Trender, utmaningar, verktyg och projekt för att stärka Born Global företag i Asien Nya möjligheter finns på tillväxtmarknader som Asien och framför allt…

  Publikation Företag Andra aktörer Företagande Internationalisering Digitalisering Starta företag

 4. Sök finansiering för att lösa klimat- och miljöutmaningar

  Har ditt företag en beprövad miljöteknik som kan lösa miljö- och klimatutmaningar utanför Sverige eller vill din exportkund, på en av de utvalda marknaderna…

  Utlysning Företag Grön tillväxt Internationalisering

 5. Investeringar i smart specialisering

  Europeiska strategiska klusterpartnerskap för investeringar i smart specialisering (COSME) Syftet med utlysningen är att stötta uppbyggnaden av strategiska…

  Utlysning Företag Andra aktörer EU EU-program Internationalisering

Hand som pekar på en världskarta.

Globaliseringens möjligheter

Tillväxtverket bidrar till att förbereda Sveriges företag och regioner för den internationella marknaden.

Människor som har möte i ett konferensrum.

Regionala exportcenter

Regionala exportcenter - ett samarbete för att underlätta företags internationalisering.

Övre delen av een.se

Information om export och import

På verksamt.se finns samlad information om export och import, inspiration och vägledning.

Företagare diskuterar kring ett arbetsbord.

Statistik om internationalisering

Fakta om export och internationalisering från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet.