Tillväxtverket

Internationalisering

Sveriges företag behöver i högre utsträckning vara delaktiga i den globala ekonomin för att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig ekonomi med ett livskraftigt näringsliv.

Aktuellt

 1. Artikel Snabbare integration - ALMI Skåne

  - Tillväxtverket Rätt riktning för nyanlända företagar­kvinnor Business navigation in Sweden stöttade ny­anlända entreprenörs­kvinnor i att navigera rätt…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Medarbetare Företagande Internationalisering Mångfald Starta företag

 2. Artikel Snabbspår för nyanlända företagare - Nyföretagarcentrum Sverige

  - Tillväxtverket – Med facit i hand kan vi konstatera att vi hittade ett lyckat koncept i fyra delar. Rådgivning, utbildning, mentorskap och slutligen…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Medarbetare Företagande Internationalisering Mångfald Regional utveckling Starta företag

 3. Artikel Snabbspår för nyanlända företagare - Nyföretagarcentrum Göteborg

  - Tillväxtverket Nyföretagarcentrum i Göteborg satsade på ett mentorsprojekt där nyanlända fick stöd och möjlighet att bredda sina nätverk via mentorer…

  Insatser Företag Regioner Andra aktörer Medarbetare Internationalisering Kompetens Mångfald Regional utveckling Starta företag

 4. Den affärsjuridiska tillväxtresan

  - Tillväxtverket Den affärsjuridiska tillväxtresan Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler företag kan internationaliseras…

  Publikation Företag Internationalisering Kompetens

 5. Att se styrelsen som en resurs för affärsutveckling

  Uppföljning och utvärdering av satsningen för Strategiskt styrelsearbete 2015-2016 . Under 2016 avslutade Tillväxtverket en satsning med 8 projekt för…

  Publikation Andra aktörer Internationalisering Kompetens

Hand som pekar på en världskarta.

Globaliseringens möjligheter

Tillväxtverket bidrar till att förbereda Sveriges företag och regioner för den internationella marknaden.

Människor som har möte i ett konferensrum.

Regionala exportcenter

Regionala exportcenter - ett samarbete för att underlätta företags internationalisering.

Övre delen av een.se

Information om export och import

På verksamt.se finns samlad information om export och import, inspiration och vägledning.

Företagare diskuterar kring ett arbetsbord.

Statistik om internationalisering

Fakta om export och internationalisering från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet.