Tillväxtverket

Internationalisering

Sveriges företag behöver i högre utsträckning vara delaktiga i den globala ekonomin för att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig ekonomi med ett livskraftigt näringsliv.

Aktuellt

 1. Sweden Demo Day - Sveriges största demodag

  - Tillväxtverket Sweden Demo Day är Sveriges största demodag för digitala startups och investerare. Tillväxtverket anordnar demodagen tillsammans med Business…

  Evenemang Företag Företagande Internationalisering Digitalisering

 2. Den affärsjuridiska tillväxtresan

  - Tillväxtverket Den affärsjuridiska tillväxtresan Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att allt fler företag kan internationaliseras…

  Publikation Företag Internationalisering Kompetens

 3. Att se styrelsen som en resurs för affärsutveckling

  - Tillväxtverket Att se styrelsen som en resurs för affärsutveckling Uppföljning och utvärdering av satsningen för Strategiskt styrelsearbete 2015-2016…

  Publikation Andra aktörer Internationalisering Kompetens

 4. Klara, färdiga, international­isera!

  - Tillväxtverket Klara, färdiga, international­isera! Så kan svenska företag få hjälp att ta sig ut på en internationell marknad. Tillväxtverket initierade…

  Publikation Andra aktörer Företagande Internationalisering

 5. Satsa på utlandet - hur har andra gjort?

  - Tillväxtverket Satsa på utlandet - hur har andra gjort? Vill du veta hur andra företagare har gjort för att lyckas med sin utlandssatsning? Se filmer…

  Tjänst Företag Internationalisering

Hand som pekar på en världskarta.

Globaliseringens möjligheter

Tillväxtverket bidrar till att förbereda Sveriges företag och regioner för den internationella marknaden.

Människor som har möte i ett konferensrum.

Regionala exportcenter

Regionala exportcenter - ett samarbete för att underlätta företags internationalisering.

Övre delen av een.se

Information om export och import

På verksamt.se finns samlad information om export och import, inspiration och vägledning.

Företagare diskuterar kring ett arbetsbord.

Statistik om internationalisering

Fakta om export och internationalisering från Tillväxtverkets enkätundersökning Företagens villkor och verklighet.