Tillväxtverket
Toppen på webbplatsen swedishcleantech.se

Hitta företag inom miljöteknik

Swedish Cleantech är den officiella webbplatsen för svenska miljöteknikföretag och har tagits fram inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi.

Syftet med Swedish Cleantech är att bidra till utveckling, kommersialisering och export av svensk miljöteknik. Webbplatsen bygger på samverkan mellan myndigheter, bransch- och intresseorganisationer samt regionala miljöteknikaktörer.

Swedish Cleantech drivs av Tillväxtverket.