Tillväxtverket

Grön tillväxt

Grön tillväxt minskar näringslivets miljöpåverkan och tar samtidigt vara på de affärsmöjligheter som finns inom miljöområdet.

Aktuellt

 1. Risskal förnyar elen i Kambodja

  - Tillväxtverket Risskal skulle kunna ersätta en tredjedel av Kambodjas totala elproduktion som idag till största delen sker med kol. Ett svenskt företag…

  Insatser Andra aktörer Grön tillväxt Mångfald

 2. Från lastbil till lastcykel i Malmö

  - Tillväxtverket Varutransporter är blodomloppet i staden, utan dem klarar vi oss inte. Samtidigt bidrar de tunga fordonen mycket till buller och luftföroreningar…

  Insatser EU Grön tillväxt

 3. Utveckla svenska städer

  - Tillväxtverket Rapporten Utveckla svenska städer - planera för smart tillväxt, visar att samarbete är viktigt för att platser ska bli attraktiva. Attraktiva…

  Publikation Regioner Andra aktörer Grön tillväxt Regional utveckling

 4. Klimatsynk

  - Tillväxtverket Klimatsynk Klimatsynk samordnar alla projekt inom EU:s Tematiska mål 4: "Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla…

  Webbtjänst Regioner Andra aktörer Grön tillväxt

 5. Vision hållbar tillväxt

  - Tillväxtverket Vision hållbar tillväxt Hur kan kvinnor och män ta del av företagsfrämjande som finansiering och rådgivning idag? Hur kan man arbeta för…

  Publikation Regioner Grön tillväxt

Solceller

Miljöteknik till nya marknader

Med finansiering från SIDA hjälper vi företag att etablera demonstrationsmiljöer för miljöteknik i utvecklingsländer.

Två kvinnor pratar med varandra.

Breddat mått på välfärd - BRP+

Det sägs att BNP mäter allt, utom det som egentligen är något värt. BRP+ är ett mått för hållbar utveckling för svenska regioner.

Naturlandskap

Klimatsynk

Nationellt samarbete för energi och klimat. Effektiv energianvändning är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle.

Toppen på swedischcleantech.se

Swedish cleantech

Swedish Cleantech - den officiella webbplatsen för svenska miljöteknikföretag.