Tillväxtverket

Grön tillväxt

Grön tillväxt minskar näringslivets miljöpåverkan och tar samtidigt vara på de affärsmöjligheter som finns inom miljöområdet.

Aktuellt

 1. Miljöteknik till nya marknader

  Programmet Demo Miljö finansierar internationell tekniköverföring mellan små och medelstora företag och lokala köpare. Projekt kan genomföras i följande 14 länder: Afrik…

  Utlysning Företag Andra aktörer Grön tillväxt Internationalisering

 2. Gröna affärsutvecklings­checkar

  Små företag med innovativa lösningar inom miljöteknik eller miljöanpassade tjänster kan söka stöd för affärsutveckling för hemmamarknaden. Produkterna ska också bidra ti…

  Utlysning Företag Grön tillväxt

 3. Vision hållbar tillväxt

  Hur kan kvinnor och män ta del av företagsfrämjande som finansiering och rådgivning idag? Hur kan man arbeta för att kvinnors företagande ska bli en integrerad det i det…

  Publikation Regioner Grön tillväxt

 4. Swedish Cleantech

  Swedish Cleantech är den officiella webbplatsen för svenska miljöteknikföretag och har tagits fram inom ramen för regeringens miljöteknikstrategi. Syftet med Swedish Cle…

  Webbtjänst Företag Grön tillväxt Internationalisering

 5. Cleantech och kreativa näringar i samspel

  Solander Science Park drevs som EU-projekt mellan 2008 och 2013 med syftet att etablera ett centrum för bioraffinaderiteknik i Piteå och stärka den hållbara drivmedelsfö…

  Insatser Företag Regioner Grön tillväxt Näringar i förändring

Solceller

Miljöteknik till nya marknader

Med finansiering från SIDA hjälper vi företag att etablera demonstrationsmiljöer för miljöteknik i utvecklingsländer.

Två kvinnor pratar med varandra.

Stöd till gröna företag

Affärsutvecklingscheckar är en möjlighet för små företag att söka stöd för innovativa lösningar inom miljöteknik eller miljöanpassade tjänster.

Naturlandskap

Klimatsynk

Nationellt samarbete för energi och klimat. Effektiv energianvändning är en av de viktigaste frågorna i dagens samhälle.

Toppen på swedischcleantech.se

Swedish cleantech

Swedish Cleantech - den officiella webbplatsen för svenska miljöteknikföretag.