Tillväxtverket

Förenklings­­forum

Förenklingsforum är en årlig konferens som arrangeras av Näringsdepartementet och Tillväxtverket och där förenkling för företag är i fokus.

Syftet är att bidra med kunskap och inspiration och till dialog och erfarenhetsutbyte mellan alla er på departement, nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner och olika organisationer som arbetar med att förenkla för företag.

Förenklingsforum 2017

Nu pågår förberedelserna för årets Förenklingsforum som kommer att hållas i Stockholm den 11 december. Årets tema är Handläggningsprocessen – så blir den tydligare, snabbare och enklare för företagen. Under dagen kommer bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg samt Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf att medverka.

Här kan du ta del av dokumentation från Förenklingsforum 2017

Förenklingsforum 2016

Förenklingsforum 2016 hölls i Stockholm den 15 mars och hade temat Digitalisering - en möjlighet att förenkla för företagen. Bland andra medverkade närings- och innovationsminister Mikael Damberg, Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf och Bo Dahlbom, professor i informationsteknologi vid IT-universitetet i Göteborg. Du kan ta del av konferensens olika delar via filmer i spellistan nedan.

Kontakt

Lena Josefsson, enheten Förenkling

Tel: 08-681 91 04