Tillväxtverket

Utbildning och råd

Tillväxtverket stödjer myndigheter, departement och kommittéer i konsekvensutredningsarbetet genom utbildning och rådgivning.

Genom stödet bidrar vi till ökad kvalitet på konsekvensutredningarna och till mer ändamålsenliga regler.

Rådgiving

För rådgivning om en enskild konsekvensutredning kan du kontakta Annika LeBlanc, kontaktuppgifter se nedan.

Utbildning

Vi erbjuder

  • en grundläggande halvdagsutbildning om konsekvensutredning som vänder sig till personer inom Regeringskansliet som inte har så stor erfarenhet av arbete med konsekvensutredningar.
  • en grundläggande heldagsutbildning om konsekvensutredning som vänder sig till handläggare på myndigheter som inte har så stor erfarenhet av arbete med konsekvensutredningar enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
  • en heldags påbyggnadsutbildning om beräkningar kopplat till konsekvensutredningar som vänder sig till dig som arbetar med konsekvensutredningar kopplat till förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
  • en heldagsutbildning som riktar sig till dig som arbetar på en myndighet med föreskriftsarbete med koppling till EU-bestämmelser där vi med utgångspunkt i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning 6 § 6 p diskuterar hur myndigheter kan arbeta med EU-perspektivet vid utarbetande av föreskrifter.

Kommittéservice inom Regeringskansliet har till uppgift att ge administrativt stöd till de kommittéer och utredningar som sitter i kommittélokalerna i Stockholm, Malmö, Göteborg och Jönköping. Vid de kommittéutbildningar som genomförs medverkar vi och berättar  om konsekvensutredningsarbetet.

Generella frågor om utbildningarna besvaras av Per Högström, kontaktuppgifter se nedan.

Aktuella datum

Datum för aktuella utbildningstillfällen hittar du i Evenemangs-kalendariet. Under 2016 finns dock inga planerade utbildningstillfällen.

Kontakt

Annika LeBlanc, enheten Förenkling

Rådgivning om en enskild konsekvensutredning

Tel: 08-681 65 89

Per Högström, enheten Förenkling

Information om utbildningar

Tel: 08-681 66 15