Tillväxtverket

Förenkling

Regler ska vara ändamålsenliga och lätta att förstå och följa. Företagen ska få ett gott bemötande och god service i kontakt med myndigheter.

Aktuellt

 1. Skatteskolan – en podcast för företagare

  - Tillväxtverket Podcasten Skatteskolan lär dig det mesta du behöver veta om skatt, moms och avgifter för att starta och driva företag. Under tio avsnitt…

  Vägledning Företag Förenkling Starta företag

 2. Förenklingsforum

  - Tillväxtverket Näringsdepartementet och Tillväxtverket hälsar dig välkommen till en dag där förenkling för företag står i centrum. I år fokuserar vi…

  Evenemang Regioner Andra aktörer Förenkling

 3. Handledning för konsekvens­utredning

  - Tillväxtverket Denna handledning riktar sig främst till dig som arbetar på en myndighet, ett departement eller inom kommittéväsendet och som ska utreda…

  Vägledning Andra aktörer Förenkling

 4. Regulation and competition

  - Tillväxtverket Regulation and competition Indirekta effekter av regler kan vara betydande, inte minst genom att konkurrensen påverkas. Denna litteraturstudie…

  Publikation Andra aktörer Förenkling

 5. Förenkla för företagen

  - Tillväxtverket Förenkla för företagen Kunskap och inspiration för dig som arbetar på statlig myndighet. Regler ska vara ändamålsenliga och lätta att…

  Publikation Andra aktörer Förenkling

Ny handledning

Handledningen tar upp vad man bör tänka på i konsekvensutredningsarbetet och ger stöd kring uppföljning av regler.

Regler och konkurrens

Indirekta effekter av regler är ett relativt outforskat område. Tillväxtverket har nu påbörjat ett analysarbete inom ämnet.

Kvinna går snabbt bredvid pallar av apelsiner.

Förenklingsresan

Vad kan förenkla och förbättra företagarnas vardag och bidra till utveckling, tillväxt och export i livsmedelsindustrin.

Person som skriver på ett papper,

Smart start för enklare regler

Metoden hjälper dig att prioritera så att konsekvensutredningen står i proportion till reglernas påverkan, bakgrund och typ av förändring.