Tillväxtverket
Två kvinnor arbetar tillsammans framför en datorskärm.

Foto: Maskot

Digitalisering - världens chans för företag

Digital teknik förändrar vårt samhälle i grunden i allt snabbare takt. Digitaliseringen ger oss möjlighet att göra nya saker, och saker på nya sätt.

För företag handlar det om allt från effektivare sätt att organisera sin verksamhet till utveckling av helt nya produkter och tjänster. Därmed utmanar digitaliseringen också etablerade affärsmodeller och strukturer - och företag som inte förnyar sig riskerar att slås ut.

Tillväxtverket arbetar för att fler små och medelstora företag ska ta vara på digitaliserings möjligheter. Vissa insatser riktar sig direkt till företag, andra förbättrar de långsiktiga förutsättningarna för näringslivets utveckling.

Läs om våra aktuella insatser via länkarna nedan.