Tillväxtverket

Aktuella ämnen

Här hittar du aktuella ämnen och våra prioriterade områden.

Växande näringar

Starta företag

Vi tillhandahåller och utvecklar information, e-tjänster och service som gör det enklare att starta och driva företag.

Växande näringar

Näringar i förändring

Ett näringsliv och en omvärld i snabb förändring innebär även möjligheter. Vi driver på och underlättar förnyelse i olika näringar.

Mångfald

Regional utveckling

Tillväxtverket arbetar med att främja utvecklingskraft i alla delar av landet. Vi vill verka för att unyttja den tillväxtpotential som finns.

Digitalisering

Digitalisering

Digitalisering påverkar alla företag. Den skapar affärsmöjligheter, nya sätt att jobba med kunder och nya sätt att organisera verksamheten. 

Förenkling

Förenkling

Regler ska vara ändamålsenliga och lätta att förstå och följa. Företagen ska få ett gott bemötande och god service i kontakt med myndigheter.

Grön tillväxt

Grön tillväxt

En grön tillväxt ser nya förutsättningar för näringslivet och möter samtidigt utmaningar genom smarta lösningar som stärker miljö och ekonomi.

Internationalisering

Internationalisering

Företag behöver i högre utsträckning vara delaktiga i den globala ekonomin för att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig ekonomi. 

Kompetens

Kompetens­försörjning

Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Våra insatser syftar till ökad kunskap som stöd för förändring.

Mångfald

Mångfald

Ett öppet näringsliv har en mångfald av företagare i olika branscher, vilket bidrar till stärkt innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Populära teman