Tillväxtverket

Checkar för digitalisering

För små företag som vill ta in extern kompetens. OBS! Olika ansökningsdatum i olika regioner!

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete.

Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi till att identifiera nya affärsmodeller och digitalisera företagets verksamhet och processer.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Affärsutvecklingscheckar finns i alla regioner - med undantag för Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen. (Dessa regioner har dock andra stöd för affärsutveckling. Kontakta dem för mer information.)

Det är olika ansökningstider för olika regioner. Se rubriken ”Kontakt” nedan.

Vem kan söka?

Checkarna riktar sig till företag som har

 • 2-49 anställda,
 • en omsättning på minst 3 miljoner kronor och max 10 miljoner EUR (gäller senaste årsbokslut),
 • sin ekonomi i ordning

För vad kan jag söka?

Checkarna kan användas för att ta in extern kompetens i företaget på följande två sätt:

 • köp av tjänst
 • projektanställning.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Exempel på projekt som checken kan användas till:

 • ta fram en digital strategi
 • ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation
 • förbättra och effektivisera digitala processer och system
 • ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder
 • utveckling av kundrelationer
 • juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter

Checken kan inte användas till:

 • löpande affärsutveckling
 • enbart byte av affärssystem
 • materialinköp eller investeringar som har ett bestående värde
 • enbart köp av befintliga lösningar
 • löpande applikation- och webbutveckling
 • licenskostnader
 • produktion av innehåll - till exempel text, bilder och film - till webbplatser
 • utbildningar
 • resor
 • marknadsföring mot kund

Hur och när kan jag söka?

Du ansöker hos den region (länsstyrelse eller regionförbund) där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

Det är olika ansökningstider för olika regioner. Kontakta din region för närmare besked.

Vilka krav och regler finns?

Affärsutvecklingscheckar är ett så kallat försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse (EUT L 352, 24.12.2013, s. 1-8).

Denna EU-förordning säger till exempel att företag sammanlagt inte får ta emot mer än 200 000 euro (cirka 1,8 miljoner kronor) under 3 år i försumbart stöd. När Du ansöker om stöd så behöver därför ett särskilt intyg fyllas i med uppgift om eventuellt tidigare försumbart stöd som har beviljats.

Företag inom vägtransporter får ta emot sammanlagt maximalt 100 000 euro under 3 år. Företag inom fiske- och vattenbruk samt primär produktion av jordbruksprodukter får inte ta emot försumbart stöd enligt dessa bestämmelser överhuvudtaget.

Några av de vanligaste frågorna kring affärsutvecklingscheckarna besvaras på en särskild sida.

Frågor och svar om affärsutvecklingscheckar

För mer information om de villkor som gäller kontakta din region.

När ska jag genomföra projektet?

Kontakta din region för information om detta.

Hur mycket kan jag få i stöd?

Affärsutvecklingscheckarna är på 50 000–250 000 kronor och får motsvara maximalt hälften av kostnaderna för ditt digitaliseringsprojekt. Resten betalar ditt företag.

Kontakt

För frågor om ansökan och rapportering, kontakta  den region (länsstyrelse eller regionförbund) där ditt företag bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

Kontaktuppgifter till regionerna

För övergripande frågor om affärsutvecklingscheckar för digitalisering kan du även kontakta Tillväxtverket. Se nedan.

Tillväxtverket

Anna Goldie

Telefon: 08-681 66 10

Mer information

Några av de vanligaste frågorna kring affärsutvecklingscheckarna besvaras på en särskild sida.

Frågor och svar om affärsutvecklingscheckar