Tillväxtverket

Äldres hälsa och livsmedel (Horisont 2020)

Horisont 2020 är världens största program for forskning och innovation. Programmet stödjer bland annat innovation i små och medelstora företag.

I den här utlysningen handlar det om checkar direkt till företag för att utveckla innovativa produkter och tjänster kopplade till äldres hälsa och livsmedel. Utlysningen ska täcka både äldrehälsa och livsmedel, inte endast det ena eller det andra. Notera också att checkarna delas ut av projektet Inclusilver, inte Tillväxtverket. Tillväxtverket fungerar i det här fallet som anslagstavla för utlysningen.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag från följande länder:

 • Sverige
 • Danmark
 • Frankrike
 • Grekland
 • Ungern
 • Irland
 • Italien
 • Spanien
 • England

Företag kan ansöka enskilt eller i ett konsortium med flera företag. Om det är ett konsortium som ansöker så kan deltagarna komma från andra länder som är samarbetsländer inom Horisont 2020, men koordinator måste komma från något av länderna på listan ovan.

För vad kan jag söka?

Konkreta lösningar inom produkt- och tjänsteutveckling, produktion, förpackning och hur man kommunicerar runt livsmedels häslobringande effekter på äldres hälsa med mera. Det handlar om följande utmaningar:

 • Funktionella livsmedel
 • E-hälsa
 • Diet och fysisk aktivitet
 • Diet och livsmedelsproduktion
 • Information och sociala nätverk
 • Logistik, design och förpackningslösningar
 • Policy och hälsovårdssystem

Dessa typer av checkar finns:

 • Skalbarhet och internationalisering
 • Framtagande av prototyp
 • Tekniktransfer
 • Ekonomisk analys
 • IPR

Checkarna ska bidra till:

 • Innovation i små och medelstora företag
 • Att stärka samarbetet mellan sektorer i värdekedjan med starka kopplingar till livsmedelshälsa
 • Att bygga nya transnationella relationer mellan företag, mellan företag och offentliga forskningsinstitutioner och privata forskningscenter samt
 • Att stimulera transnationell kunskapsöverföring.

När kan jag söka?

Deadline för första omgången projektcheckar är den 15 mars 2018. Satsningen pågår i tre år och det kommer att finnas möjligheter att ansöka om checkar hela perioden.

Vilka krav, villkor eller andra regler finns?

I ansökan ska du kunna visa att företaget har en eller flera av följande kompetenser:

 • Samarbetsförmåga
 • Affärsmässig kompetens
 • Marknadsanalytisk kompetens
 • Kompetens att attrahera kapital
 • Kundförståelse/användarkompetens/beteendekompetens
 • Teknisk kompetens
 • Kompetens inom nutrition/hälsa

Mer information på Inclusilvers webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur mycket kan jag få i stöd?

Checkarna är på mellan 5000 och 60 000 euro. Ingen medfinansiering krävs.

Hur ansöker jag?

Du ansöker via Inclusilvers webbplats. Detaljerade instruktioner finns här: https://www.inclusilver.eu/how-to-apply/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Övergripande frågor:

Maria Evertsson, Tillväxtverket
E-post: förnamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08-08-681 91 26

Detaljerade frågor om utlysningen:

Inclusilvers webbplats på https://www.inclusilver.eu/contact/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster