Tillväxtverket
En digital hjärna.

Program inför komm­­ande nätverksträff

Datum och tid: Torsdagen den 3 juni kl 13.00-16.30

Nätverksträffen är digital, vi uppdaterar programmet löpande med fler talare.

Program

Kan vi behålla dagens förtroende och tillit till offentlig förvaltning vid AI automatisering?

Patrick Eckemo, Senior rådgivare DIGG och Anders Lagerqvist, Senior arkitekt Lantmäteriet kommer att berätta om hur det är möjligt att bibehålla dagens förtroendekapital för offentlig förvaltning i en framtida förvaltning som är betydligt mera automatiserad med hjälp av AI. Lantmäteriet och DIGG genomförde under 2020 regeringsuppdraget ”Testa ny teknik för automatisering inom offentlig förvaltning”. Målen med uppdraget var att utforska hur det offentligas processer och rutiner kan effektiviseras genom automatisering, med bibehållen eller ökad kvalitet, samtidigt som transparensen bakom beslutsfattande bibehålls eller ökar.

I uppdraget pekades ut att nya tekniker och tillväxtteknologier som artificiell intelligens (AI) och blockkedjeteknik är teknikområden som är viktiga att testa eftersom de förutses vara drivande för vår automatisering.

I uppdraget togs det fram ett koncept på en förtroendemodell för automatisering med AI i offentlig förvaltning som bygger på insyn och förståelse för att säkerställa tillit och förtroende. Konceptet har testats på en verksamhet i Lantmäteriet och är generiskt för att kunna användas inom hela den offentliga förvaltningen.

Föreläsare

Patrick Eckemo, Senior rådgivare DIGG och Anders Lagerqvist, Senior arkitekt Lantmäteriet
Patrick är senior rådgivare på DIGG med fokus på bland annat strategiska frågor, innovation och att driva AI både nationellt och internationellt. Anders har arbetat på regeringskansliet med digitaliseringsfrågor och jobbar idag på Lantmäteriet med bland annat digital innovation.

Tillämpningar inom Natural Language Processing, NPL och textanalys på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen arbetar sedan flera år tillbaka med ny teknik för att bättre förstå Arbetsmarknaden. AI och NLP (Natural Language Processing) är kraftfull teknik för att på olika sätt strukturera information, skapa insikter och hjälpa våra kunder. Utvecklingen har den senaste tiden gjort stora framsteg men värdet uppstår inte förrän det när en faktisk tillämpning. Mattias och Magnus kommer att berätta om deras arbete, hur de gått tillväga samt vilka nya insikter deras tillämpning av AI bidragit till.

Föreläsare:

Mattias Bielsa, AI-arkitekt och Magnus Bjelkenhed, AI-arkitekt Arbetsförmedlingen

AI-nätverket är till för dig som arbetar med AI på taktisk och operativ nivå i en statlig myndighet. Vi träffas sex gånger per år, då vi lyssnar till inspirerande talare, utbyter erfarenheter med kollegor i offentlig sektor och workshopar kring aktuella ämnen.

Kontakt

Vill du anmäla dig till AI-nätverket? Då skickar du dina kontaktuppgifter till teamainatverket@tillvaxtverket.se