• Start
  • Fråga 1
  • Fråga 2
  • Fråga 3.1
  • Fråga 3.2
  • Fråga 3.3
  • Resultat

Välkommen till

Smart start för enklare regler

Med hjälp av denna metod kan du få stöd i att uppskatta hur omfattande din konsekvensutredning bör vara.

Tillväxtverket vill stödja dig i att fördela resurserna i konsekvensutredningsarbetet på rätt ställe så att utredningen blir proportionerlig.

Vi tror att denna metod kan bidra till att du kan göra en rimlig prioritering av resurser och tid som står i proportion till regelförslagets påverkan, dess bakgrund och typ av förändring.

På så sätt kommer din konsekvensutredning att utgöra ett bättre beslutsunderlag.

För att använda checklistan ska du ha gjort bedömningen att en reglering är nödvändig och att den är rätt väg att gå för att uppnå det formulerade målet.

Efter att du svarat på frågorna får du information och länkar som är anpassade till din situation.

När du är klar med din checklista så använd gärna din webbläsarens inbyggda utskriftsfunktion via menyalternativ och kortkommandon som Ctrl+P.

Checklistan är till för att du ska få en smart start i ditt utredningsarbete och utgår från den kunskap du har i detta läge.